Annonser - Som syns och når målgruppen!

Traditionell annonsering kanske inte känns helt i tiden – men faktum är att dagstidningar, branschtidningar, månadsmagasin m.fl. fortfarande är populära. Framför allt kan de verka på ett effektivt sätt genom att nå målgrupper som kan vara svåra att nå via Internetmarknadsföring. Det kan röra sig om branschspecifika tidningar för att nå en målgrupp inom ett speciellt intresseområde, eller lokala dagstidningar för att nå maximalt antal människor inom ett geografiskt område.

En annons har mycket gemensamt med sin digitala motsvarighet, bannern – även om en webbanner öppnar upp för en multimedial upplevelse, där interaktion, rörliga bilder och tekniska lösningar kan utnyttjas och öppna upp för fler möjligheter.

Fördelar med tryckt annonsering

Traditionell media har vissa fördelar över digital media. I en rapport som tagits fram av Stuttgart Media University och Heidelberg Print Media Academy framhålls att tryckta medier aktiverar läsare och kan leda konsumenter till köp. Tryckta medier har dessutom fortfarande högre trovärdighet hos läsaren än deras digitala motsvarigheter. Samtidigt visar rapporten att den bästa effekten nås genom en samverkan av tryckta och digitala annonser. En tryckt annons kan till exempel driva trafik till en webbplats där man presenterar en kampanj mer ingående, och där besökaren kan beställa mer information eller köpa produkten eller tjänsten direkt.

Bara en annons – eller något mer

Argonova har många års erfarenhet av både idéarbete och produktion av annonser – ofta som en del av en helhet där vi hjälpt våra kunder med landningssidor på Internet i samband med kampanjer, nylanseringar m.m. I en del fall har vi även hjälpt med helhetskoncept i samband med mässor, där vi tagit fram grafik för mässväggar, rollups, broschyrer, vepor, affischer m.m.

Beroende på i vilken tidning annonseringen sker, hur stor annonsen är och hur många gånger den ska publiceras kan kostnaden variera mycket; men med rätt utformning av annons och budskap så kan den visa sig bli riktigt lönsam. 

Har du fungeringar kring annonsering, hör av dig till oss så kan vi ta hjälpa dig med det. Vi kan även ge förslag på alternativ eller komplement, så att du får maximal nytta för varje investerad krona.