Användbarhet i kvalificerade webbsystem

Användbarhet är alltid en fråg när det gäller produktutveckling. Att presentera information på webben kan ju vara förhållandevis enkelt, men om man skapar ett kvalificerat system – ett webbverktyg – så är kraven mycket högre. Wikipedia sammarnfattar ordet ”användbarhet” så här:

Under alla betydelser ligger en allmän grundtanke om att produkter eller tjänster kan och borde göras så enkla och behagliga att använda som möjligt, och en strävan efter att nå dit.”

Det kan ju tyckas självklart, men tyvärr är det väl fler faktorer än viljan som spelar in. Vi kan ju ta exemplet på bilden – en hammare. Hammaren är ju ett verktyg som funnits med länge och till synes har en enkel konstruktion. Har man arbetat med en dålig hammare märker man dock snabbt att det finns underlag för att testa och utveckla produkten. 

Samma princip gäller då för ett kvalificerat system. De personer som ska jobba med systemet och som har erfarenhet i vad som skall åstadkommas med det. Om dessa personer inte tycker att det underlättar i deras arbete så är det ju givet att det blir en flopp. Om man däremot testar gränssnitt och funktioner och får feedback på dessa kommer man antagligen få ett effektivt verktyg som prickar rätt med precision och kraft.

Nu kan det ju vara så att man inte vill att ett nytt fint verktyg skall vara exakt som de metoder man hade förut. Man vill ju ofta utveckla arbetsprocessen för att få effektivare system, antingen för att vara effektivare, eller för att ha bättre kontroll. De som utvecklar systemet har ju antagligen mycket generell erfarenhet kring olika processer som är lämpliga och denna erfarenhet skall användas. Dock måste det ju kollas av mot någon som skall arbeta i verktyget.

BRA FRÅGOR ATT BÖRJA MED ÄR:

  • Vad är bra i den arbetsmetodik, och de verktyg, vi har idag?
  • De som skall använda verktyget – vad ser de som det största problemet med dagens metodik/verktyg? Dålig kontroll? Tidskrävande? För många system?

FRÅGOR SOM SYSTEMUTVECKLARNA KAN HJÄLPA TILL MED:

  • Finns det objektivt sett några onödiga steg, eller steg som kan optimeras?
  • Finns det någon modern teknik som kan uderlätta arbetet?
  • Kan ett bättre designat gränsnitt underlätta i att överblicka information och funktioner?

Slutsatsen är att man skall ta vara på den erfarenhet man har och använda sig av utvecklarnas utomstående perspektiv. En mycket viktig faktor är ju att testa gränssnittet, och helst funktionaliteten mot de som skall använda systemet. Det finns många exempel där man allför snabbt beslutat för en viss metodik vilket lett till onödigt spenderade pengar.