Vad tänker du på om jag säger Volvo? … Jag tror jag vet vad du tänker. Bra bilar, säkra bilar, familjebilar. Inte sant? Vad tänker du på om jag säger SAAB då? Då tror jag att du tänker mer i stil med kaos och konkurs? Har jag rätt? Anledningen till det är att båda företagen har ett varumärke, som Volvo vårdat och som SAAB tyvärr inte lyckats vårda lika bra.


Läs mer om hur vi kan hjälpa dig bygga ditt varumärke

Vad är ett varumärke- egentligen?

Många misstar en logotyp för ett varumärke, men riktigt så enkelt är det inte. En logotyp är en grafisk symbol för ditt varumärke, inget mer. Din logotyp ändras ju inte beroende på hur ditt varumärke mår. Ditt varumärke är kort sagt ditt rykte. Drömscenariot för ditt företag är att kunden ska se din logotyp och tycka att den representerar de kärnvärden du har, som i Volvos fall. De har jobbat hårt för att få folk att tänka just de sakerna när de tänker på Volvo. Med ett starkt varumärke dras kundens tankar till ditt företag när de tänker på de saker du står för.

Vad vill du att ditt varumärke ska stå för?

Kärnvärden är kanske ett ord du inte funderat över när du startade ditt företag, men i korthet, är ett kärnvärde det du och ditt företag står för. De flesta vill att deras företag ska förknippas med kvalitet, säkerhet eller service och liknande. Det räcker inte att bara skriva ner orden utan du måste jobba aktivt för att få människor att tänka orden när de tänker på dig och ditt företag. Tänk noga på vad du vill att folk ska tycka om ditt företag och agera därefter.
Vi kan dra en parallell; en politiker som har ett bra ”varumärke” får stort förtroende från sina väljare. I samma stund som han/hon gör ett misstag så sjunker det förtroendet. Samma sak gäller för dig och ditt varumärke. Agera dina kärnvärden!

Hur bygger du ditt varumärke?

Genom att följa de kärnvärden du satt upp arbetar du sakta upp ett förtroende för ditt företag. Lär dig hur du bör hantera dina kunder, hur du ska sköta din marknadsföring och framförallt, hur du och ditt företag framstår i olika situationer. En del av byggandet av ditt varumärke kommer från din marknadsföring. En professionell hemsida, bra kundbemötande och att vara aktiv i sociala medier är inte allt, men det är en bra början. Framför allt sociala medier kan idag hjälpa till mycket i byggandet av ett varumärke. Som jag sa tidigare så är ditt varumärke ditt rykte och inom marknadsföring idag så byggs det till stor del i de sociala medierna.

Logotypen som symbol för dina kärnvärden

Logotypen du använder är en symbol för dina kärnvärden, utnyttja den så mycket du bara kan. I dagens hårda miljö med många aktörer på marknaden (åtminstone i de flesta branscher) försvinner du lätt om du inte sticker ut lite grann. Lägg lite energi (och pengar) på att ta fram en logotyp som speglar dina kärnvärden i färg och form. Förhoppningsvis kommer den att följa med dig många år framöver och då är det bra om det är en symbol man inte tröttnar på. Ett företag som byter logotyp ofta kan förlora sina kunder eftersom kunden till slut inte kan identifiera dem.
En logotyp behöver inte vara en direkt avbild av verksamheten. Det finns massor med exempel på logotyper som inte är ”logiska” men de går vi inte in på här. Min poäng är att det är DU som bygger ditt varumärke, din logotyp. Lägg tid och energi på båda så har du snart ett solitt varumärke.

Taggar: Logotyp, Grafisk profil
Publicerat: 15 juli 2012