Värdet av att synas på nätet, med en uppdaterad hemsida och en genomtänkt webstrategi, betonas ofta från olika håll i företagsvärlden. Men det har ändå aldrig varit viktigare än nu att profilera sina tjänster i tryck.

Varför då?

Med den ökande konkurrensen i alla branscher ställs nya krav på ett användarvänligt och överskådligt säljmaterial. Att enbart leta information på nätet räcker inte alltid till, man vill ha något i händerna; en broschyr att bläddra i, en folder att lägga fram på konferensbordet eller en mapp med information till mötesdeltagarna. 

De flesta säljare håller säkert med om att en personlig kontakt med kunden är helt nödvändig för att affären ska kunna genomföras på ett bra sätt. Men innan kunden sträcker fram handen för bekräfta överenskommelsen med ett fast handslag, behöver man göra en bra presentation över sitt erbjudande.

Säljmaterial i tryck gör skillnad

Den allra första kontakten kunden får med ditt företag sker ofta via en annons i en tidning, en affisch i en busskur, en rollup på en mässa eller ett visitkort på ett möte. Visitkortet är ett bra exempel på det första man sätter i händerna på sin blivande kund. På kortet finner kunden inte bara kontaktuppgifter och logotyp, han ser också en webbadress eller kanske en qr-kod för mobil e-handel.

Precis som hammare och såg är nödvändiga för att en hantverkare ska kunna utföra sitt arbete, så är visitkortet en säljares bästa verktyg.
Läs mer

På ett kundmöte är en vikfolder med trevliga bilder, lätt att prata över. Säljaren kan enkelt strukturera säljsamtalet och skapa förtroende för det som erbjuds. En sådan broschyr kompletterar den digitala presentationen, den är lätt att återknyta till vid senare kontakt och den blir en trevlig påminnelse för kunden om allt som sades på mötet.
Läs mer

Affischer, vepor och rollups fungerar som olika former av annonsering, men gemensamt för dem alla är att kunden får budskapet på en stor yta. Oftast på en offentlig plats t.ex. på en mässa, i er reception eller på en annonsplats på stan.
Läs mer

Argonova Systems reklambyrå hjälper dig att lyckas!

På Argonova Systems hjälper vi dig gärna med utformning av ditt presentationsmaterial för att marknadsföra ditt företag på bästa sätt!


 

Taggar: Argonova, Trycksaker
Publicerat: 14 september 2015