Inbound Marketing – Vinnande marknadsföring!

Inbound Marketing – Vinnande marknadsföring!

28 juli 2014

Inbound Marketing är ett helhetstänk eller koncept för framgångsrik marknadsföring på internet med målet att attrahera besökare att ta initiativ till kontakt.

Traditionell marknadsföring handlar om att söka upp kunden och presentera sina varor och tjänster och då framhålla sina konkurrensfördelar, ofta upplevs detta påträngande.

Men tänk vilken fördel om kunden istället söker upp dig, tar en kontakt och är villig att köpa det du erbjuder! Här har begreppet inbound marketing använts i snart 10 år och på senare tid mer frekvent också i Sverige. Det är enkelt att inse hur mycket mer motiverad den är att ta beslut om ett köp som själva aktivt sökt upp leverantören jämfört med den marknadsföring som dyker upp oanmäld på fel plats och vid fel tillfälle!

Inbound Marketing omfattar vanligtvis nedan steg

1. Strategier för god synlighet på internet, tex Sökmotoroptimering, adwords, sociala medier osv.
2. Innehåll som tillför värde och bevisar kompetens, tex bloggartiklar, whitepapers. (Content marketing)
3. Landningssidor där besökaren kan lämna kontaktuppgifter för att få material och bli kontaktad. (Conversion)
4. Uppföljning och bearbetning av de leads man fått in, det är ju inte säkert att det direkt är läge för avslut. (Remarket)
5. Fortsatt kontakt efter köp för att tillhandahålla information och mersälj. Och visst är ju nöjda kunder dina bästa språkrör!

För flera av dessa steg behöver man bra verktyg för att mäta resultat och behålla fortsatt kundkontakt, i synnerhet om det rör sig om större trafikvolymer. Flera CRM-system har ju också goda funktioner för utskick och hantering av personaliserad information.

Populära infographics för Inbound Marketing

Nedan 2 bilder som visar hur olika byråer illustrerar konceptet. 
Källa  http://mashable.com och  www.smartinsights.com

Inbound-Marketing Mashable.cominbound-marketing-funnel Smartsights.com

 

En genomtänkt webbstrategi behövs för varje webbprojekt!

Självklart måste man ta fram en anpassad webbstrategi för varje verksamhet, men de grundläggande principerna för Inbound Marketing tror vi är tillämpbara för alla verksamheter. Det ligger i tiden att anpassa marknadsföringen till Internets grundläggande princip, att ta till vara den trafik och de sökningar som görs. Statistiskt talar man ofta om att 80% gör en sökning på Google innan man tar beslut om köp av produkt eller tjänst!

Nu kan man givetvis jobba med bra innehåll och hjälpa besökarna på sin webbplats att ta kontakt utan begrepp som Inbound marketing! Men metoden bildar en helhet som är värd att greppa även om du redan har bra rutiner för hur service och kundvård ska skötas.

På Argonova Systems har vi arbetat med Internetmarknadsföring och webbstrategi sedan 2004, men fortfarande är erfarenheten att många av våra kunder inte inser vikten av att ha en tydlig Action Plan för att lyckas med sin webbsatsning.

Publicerad av:

David Hyltse
Jobbar med försäljning, webbprojekt, webbstrategi och internetmarknadsföring sedan 2003.
Argonova Systems skapar kundnytta på Internet!

Taggar: Konvertering, Webbstrategi, SEO, Google, Målgrupp, Adwords
Publicerat: 28 juli 2014

Liknande blogginlägg

 • Webbstrategi - KPIer hjälper dig att mäta, utvecklas och lyckas på nätet!

  Man hör ofta att det talas om hur man med en digital strategi kan lyckas på nätet. I samma andetag knyter man ofta lyckade satsningar på nätet till att de är mätbara och därmed enkla att besluta om. Detta är utan tvivel sant, det finns stora fördelar med marknadsföring på nätet, [...]

 • Digital strategi - 5 Trender på Google att ha koll på!

  Senaste månaderna har vikten av att ha en digital strategi aktualiserats. Google kör en öppen kurs inom digital strategi på flera orter och i media kan man läsa om hur man blir omkörd och frånåkt om man inte har en digital strategi. Undersökningar talar om att 40 - 50% av alla företag saknar [...]

 • 5 knep som ger dig svartbälte i rubriksättning

  Bra rubriksättning är viktigt så besökaren klickar på rubriken, läser mer och stannar kvar på webbplatsen. Utgångspunkten för webben är nätet som binder ihop information och skapar en helhet. Självklart är då länktexten eller rubriken mycket viktig för att [...]

 • En Digital Strategi – Skapar värde för mindre verksamheter.

  Mycket skrivs och pratas om digitala strategier och hur man lyckas på webben. Det som hörs och syns gäller oftast för större verksamheter med en omfattande budget för marknadsföring. Men i det här inlägget vill vi berätta lite om hur man kan skapa en digital strategi för mindre verksamheter [...]

Bli kontaktad

Integritetspolicy