Stärk identiteten med en grafisk profil och manual

Stärk identiteten med en grafisk profil och manual

2 januari 2015

Företagets grafiska profil är en viktig del av det företaget kommunicerar med omvärlden. Att företaget presenteras på ett enhetligt sätt är viktigt och stärker varumärket samt ger en professionell bild av företaget. För många är det självklart men andra tänker inte på hur viktigt en konsuments första intryck är.

Företagets identitet är starkt förknippat med hur det presenteras visuellt och därför är det så viktigt att man är konsekvent i hur man använder det grafiska materialet.

För att underlättar arbetet med att hålla en enhetlig grafisk profil bör företagets grafiska profil och riktlinjer för användandet sammanfattas i en grafisk manual. En grafisk manual är ett stöd för alla som hanterar varumärket och säkerställer att det grafiska materialet hanteras på ett liknande sätt av alla som arbetar med företagets kommunikation och informationsmaterial, såväl anställda som reklambyråer och tryckerier. Även personer utan kunskaper inom grafisk design ska kunna använda sig av manualen och utforma acceptabelt material.

Skapa Logotyp
Grafisk Profil
Profilmanual / grafisk manual 

 

Välj nivå för den grafiska manualen / profilmanualen

De senaste åren har det på grund av uppkomsten av nya medier blivit allt centralare men också svårare att bryta igenom mediebruset. Det är viktigt att man håller en rimlig nivå för profilen. Risken med en allt för utförlig manual är att användarna inte orkar sätta sig in i den utan struntar i regelverket och istället utformar informationsmaterial utifrån eget tycke.

Den grafiska manualen bör ge en grundläggande beskrivning och riktlinjer för hur logotyp, färger och typsnitt bör användas. En mer detaljerad och utförlig manual berättar kanske även vilket tonläge som ska användas i skrift och grundregler för bildspråk samt hur annonser, utställningsmaterial och webbsidor ska utformas för att hålla en tydlig och konsekvent form. Det kan också vara värdefullt att ta upp exempel på misstag för att minska risken att det grafiska materialet utformas på felaktigt sätt.

Ju större företaget är desto fler personer kommer arbeta med den grafiska profilen och den grafiska manualen får en allt viktigare roll. Genom att vara konsekvent i kontakten med omvärlden skapar man förtroende och ger ett trovärdigt intryck.


Liknande blogginlägg

  • Starta eget - hur ska jag marknadsföra mitt varumärke?

    Alla små och medelstora företagare står alltid inför frågan: Hur ska jag marknadsföra mitt varumärke? Vilka kanaler passar just min verksamhet? För att göra en lång historia ännu längre kan vi hänvisa till mängder av tjocka böcker och artiklar i ämnet. Men vi har [...]

  • Webben viktig för nyföretagare!

    Som webbyrå möter vi en hel del nyföretagare som håller på att starta eget företag. Ofta är man tidigt ute och vill höra om priser, en del har hittat vårt erbjudande till nyföretagare där vi har två paket i olika storlekar innehållande Logotyp + Grafisk profil + Trycksaker + [...]

  • Starta eget – var är kunderna?

    Allt är på plats!En tjusig logotyp med en snygg grafisk profil i trevliga färger och en ny hemsida som är byggd med den senaste tekniken. Nu kör vi! Men - telefonen är tyst, inkorgen är tom….Var är kunderna?! De senaste åren har konkurrensen på internet ökat dramatiskt. Vi [...]

Intresserad? Eller har du några frågor om vårt erbjudande?

Ring oss på 033 - 20 75 00.

Eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Integritetspolicy