Professionella bilder & illustrationer säljer!

Bilder har stor betydelse när man gör trycksaker och hemsidor. Men det kan vara svårt att hitta bra och passande bilder och illustrationer. Vi hjälper dig att förverkliga idéer och kontrollerar så att bilderna är rätt anpassade och ser bra ut för den typ av media som ska användas.

Bra bilder säljer!

Förutom att hjälpa dig hitta lämpliga bilder erbjuder vi avancerad bildbehandling för fotografier. Genom att justera färger och ljus, ta bort oönskade föremål eller frilägga objekt lyfter vi fram produkten och gör bilden mer säljande.

Oftast lyckas vi få fram bra bilder i de bilddatabaser vi söker i, men ibland krävs förstås egen fotografering.

Säljande illustrationer

Vår grafiska kompetens sträcker sig även till att skissa bilder och åstadkomma högkvalitativa illustrationer. En illustration kan vara ett bra sätt att locka till uppmärksamhet eller förstärka och förklara texter.

Under åren har vi hjälpt många kunder med både illustrationer och bildbehandling på olika sätt. Att bilderna är i perfekt skick är viktigt för att slutresultatet ska kännas snyggt och professionellt. Ta kontakt med oss så får vi se hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med ert bildmaterial.