Ikoner & Symboler

Ikoner förekommer i de flesta sammanhang när du använder datorer. De hjälper användaren att snabbt hitta det den söker. Det sparar dessutom ofta värdefull plats på skärmen eftersom man slipper skriva på varje knapp vad funktionen är. I viss mån fungerar ikoner även som dekoration och kan ha en säljande betydelse

Vi kan hjälpa dig att ta fram skräddarsydda ikoner och symboler som är tydliga och som ger ditt program eller din webbplats en attraktiv och unik profil.

Bra ikoner bidrar till användarvänligheten

En ikon kan vara självförklarande men det är inte nödvändigt, ofta lär sig användaren snabbt funktionen men det är viktigt att olika ikoner skiljer sig från varandra även om de har samma stil. Ikoner som har en liknande funktion kan likna varandra men de särskiljande dragen bör vara så tydliga som möjligt. Oftast är enkla och tydliga symboler bättre än detaljrika. Det kan även vara bra att göra ikonerna i flera versioner så användaren kan se om en ikon är valbar, icke valbar eller redan vald.

Här är några exempel på ikoner som vi producerat för olika applikationer där man inte har kunnat eller velat använda redan färdiga ikoner.

Extenda

Exempel på ikoner till en butiksdatalösning i Windows XP-miljö

Exempel på ikoner till en butiksdatalösning.