Grafisk profil - ett sätt att förstärka ditt företags identitet

För att det tydligt ska framgå vem som står bakom ett meddelande är det viktigt att agera på ett konsekvent sätt. Därför bör all kommunikation från ett företag kläs i en enhetlig grafisk profil.

Genom att konsekvent använda den grafiska profilen stärks företagets identitet och kännedomen om företaget ökar. Allt tryckt och digitalt material som produceras i företagets namn ska följa den grafiska profilen. En stark identitet ger en tydligare bild till omvärlden om vad företaget gör och vilka värderingar de står för. På så sätt får budskapen bättre genomslagskraft och högre trovärdighet. En samlad visuell identitet ger en snabbare och positiv igenkänning.Visitkort, brevpapper och broschyr för Odigo

Vad ingår i en grafisk profil?

En grafisk profil innehåller ofta färger, typsnitt, logotype och andra grafiska element. Färgerna kan presenteras som enskilda färger och som rekommenderade färgkombinationer eller färger som representerar olika områden. Det kan vara bra med exempel för hur typsnittet ska användas med rubriksättning, brödtext med mera för att underlätta arbetet med trycksaker. Grafiska element kan vara en symbol, ett mönster eller liknande som kan användas för att skapa en tilltalande design. 

Konkreta produkter som ingår i en grafisk profil är t.ex. visitkort, brevpapper för tryck, brevmall i Word för utskrift samt kuvert i standardformaten. Vi har även hjälpt flera kunder med fler delar, som t.ex. PowerPoint-mall, korrespondenskort m.m. Ihop med logotypproduktion har vi ett bra erbjudande på grafisk profil.

Grafisk profil pris  

Kostnaden för att skapa en grafisk profil är fastställt ihop med logotypproduktionen. Vi erbjuder därför ett bra erbjudande där den grafiska logotypen är nära knutet till branding. Med andra ord hjälper vi er med att bygga ett varumärke och knyta värden till namnet och vad företaget står för. Vi anser att detta är viktigt för att skapa förståelse kring ert varumärke och vad det ska framföra.

Argonova hjälper dig att skapa en grafisk profil som förmedlar rätt känsla. Den grafiska profilen kan kompletteras med en profilmanual med riktlinjer för hur den grafiska profilen ska användas.

Kontakta gärna oss här nedanför om du är intresserad!