Profilmanual - Vårda ditt varumärke!

En grafisk manual eller profilprogram är ett slags regelverk över hur saker och ting får se ut. Den hjälper företaget att hantera de grafiska element som ingår i den grafiska profilen så tillämpningen alltid är konsekvent och korrekt. Manualen beskriver bland annat hur logotype, typografi och färger ska användas.

Fördelar med en grafisk manual

Genom att använda sig av de riktlinjer som anges i profilprogrammet behöver man inte fundera på det grafiska utseendet varje gång man tar fram en trycksak eller dylikt utan kan istället koncentrera sig på innehållet som ska förmedlas. Profilmanualen bidrar också till kvalitetssäkring när personer på olika platser – som reklambyråer, webbyråer och tryckerier - ska arbeta med grafisk formgivning där er logotyp ingår. På så sätt sparar man både tid och pengar med en väl utformad profilmanual.

Exempel på innehåll i ett profilprogram

- Information om logotypen
- Hur logotypen används
- Logotypens färger
- Typsnitt som används
- Riktlinjer vid sättning av text
- Riktlinjer vid annonsering, annonsmall
- Riktlinjer för visitkort, visitkortsmall
- Riktlinjer för kuvert, kuvertmall
- Riktlinjer för hemsida
- Riktlinjer för val av papper
- Information om fil- och färgformat för tryckerier m.m.

Argonova har lång erfarenhet av att ta fram grafiska manualer. Omfattningen av en företagsprofil kan variera men det viktigaste är att den är överskådlig och fungerar för dem som kommer att komma i kontakt med den. Vi hjälper er göra en översiktlig analys av de behov och krav som ställs på en profilmanual åt just er.