Om Argonova Systems - Webbyrå & Reklambyrå i Borås

Argonova Systems - Webbyrå & Reklambyrå i Borås har många års erfarenhet av reklam- och webbranschen. Det som driver oss är en önskan och en övertygelse om att funktion, design och användarvänlighet faktiskt kan, och bör samverka. När vi levererar lösningar som lever upp till detta (och därmed har nöjda kunder) är det en god motivation för vårt fortsatta arbete. Våra ledord – användarvänlighet, design, kundnytta, ekonomi och kvalitet – har gett oss många uppdrag inom webbutveckling och design.

Därför finns Argonova Systems    

Våra kunder är enligt vår företagsfilosofi också våra medarbetare. Vårt unikum består i vårt sätt att hantera kunskap och utveckling i nära och direkt samverkan med de som faktiskt ska använda våra webblösningar, både de som praktiskt nyttjar dem och de som analyserar eller hanterar resultaten av dem.

Hur gör vi? - Syftet sätter målet!

Skräddarsytt är ett ord med stark innebörd för oss. Vi anser att du som kund har rätt till den bästa lösningen för dina behov. Tillsammans med dig tar vi reda på vad du behöver och vad du har för syften och mål. Kan vi inte lösa ditt problem så talar vi om det. Vi vågar också komma med kritik angående dina önskningar och åsikter eftersom vi har gedigen erfarenhet och vet att liknande problem ofta dyker upp mer än en gång. Det är givetvis alltid du som kund som fattar det avgörande beslutet om vilken lösning vi skall leverera och på vilket sätt. När vi sedan når målen blir du sannolikt mycket nöjd (och nöjd kund är vårt eget kompromisslösa mål).

Användarens horisont  

Istället för att studera existerande webbplatser har vi valt att sätta användaren i fokus. Vi frångår det (tyvärr) vanliga sättet att först göra en design och sedan anpassa budskap, navigation och funktioner efter den. Istället ser vi till användarens behov och anpassar designen efter det. Detta synsätt gör att vi gärna involverar våra kunder och användare i utvecklingsarbetet.

Ledningens perspektiv  

Vi vill också påminna om att företagsledningen (och ekonomiavdelningen) i många fall är indirekta användare av det vi producerar, det vill säga, de kan också ha nytta av det resultat som våra lösningar åstadkommer. Därför tar vi också hänsyn till önskemål från ledningen när det gäller ekonomi och mervärden för hela företaget. Här brukar man också uppskatta vår filosofi att alltid försöka ge fasta priser.