Grafisk profil – bygg varumärke & skapa igenkänning

Att ta fram en grafisk profil är ytterst viktigt för ett nystartat företag på marknaden. Dels för att kunna kommunicera men också för att bygga ett starkt varumärke. En enhetlig grafisk profil gör det tydligare för mottagaren vem kommunikationen kommer från och framförallt så skapar det en igenkänning och en känsla för varumärket – något som man inte vill missa.

Grafisk profil till dig som är ny på marknaden

För nya företag på marknaden kan det vara svårt att konkurrera med välkända varumärken. Med en grafisk profil hjälper ditt varumärke att spegla den känslan och de värdeord som du vill förmedla. Genom att konsekvent använda den grafiska profilen stärks företagets identitet och kännedomen om företaget ökar. Allt tryckt och digitalt material som produceras i företagets namn ska följa den grafiska profilen. En stark identitet ger en tydligare bild till omvärlden om vad företaget gör och vilka värderingar de står för. På så sätt får budskapen bättre genomslagskraft och högre trovärdighet. En samlad visuell identitet ger en snabbare och positiv igenkänning.

 

Vad ingår i en grafisk profil?

En grafisk profil innehåller ofta färger, typsnitt, logotyp och andra grafiska element. Färgerna kan presenteras som enskilda färger och som rekommenderade färgkombinationer eller färger som representerar olika områden. Det kan vara bra med exempel för hur typsnittet ska användas med rubriksättning, brödtext med mera för att underlätta arbetet med trycksaker. Grafiska element kan vara en symbol, ett mönster eller liknande som kan användas för att skapa en tilltalande design. 

 

Konkreta produkter som ingår i en grafisk profil är t.ex. visitkort, brevpapper för tryck, brevmall i Word för utskrift samt kuvert i standardformaten. Vi har även hjälpt flera kunder med fler delar, som t.ex. PowerPoint-mall, korrespondenskort m.m. Ihop med logotypproduktion har vi ett bra erbjudande på grafisk profil.

 

Argonova hjälper dig att skapa en grafisk profil som förmedlar rätt känsla. Den grafiska profilen kan kompletteras med en profilmanual med riktlinjer för hur den grafiska profilen ska användas.

Grafisk profil

Vi på Argonova hjälper dig att stärka ditt företags identitet.

GRAFISK PROFIL +