Skillnaden på POP och IMAP

Gäller inkommande mail, samt vägledning till vilket man bör använda.

IMAP är det som vanligtvis används idag. Det innebär att mailen stannar kvar på mailservern och att ens olika mailklienter synkroniseras mot den. Idag är det vanligt att vi har vår mail både i datorn, mobilen och surfplattan och för att både inkommande och utgående mail samt eventuella utkast med mera skall sparas i alla dessa enheter så lagras det m.h.a. IMAP-tekniken på servern och varje enhet speglar vad som finns på servern. Upplevelsen blir att man har all sin mail samtidigt i alla enheter - smidigt och bra.

Skulle någon av ens enheter gå sönder så finns mailen kvar dels i de andra enheterna, men förstås i huvudsak på mailservern.

Nackdelen är att man vid eventuellt byte av e-postleverantör behöver ta hem och mellanlagra alla mail i 1st enhet (bästa valet är en dator) för att genomföra leverantörsbytet och sedan ladda upp alla mail till den nya leverantören. Deta kan vara lite omständigt och tidskrävande eftersom det kan röra sig om stora mängder data, men i det stora hela är det oftast värt den instatsen och vi rekommanderar att man använder sig av IMAP.

En webbaserad mailtjänst såsom webmail.binero.se, gmail.com eller outlook.com (föredetta hotmail.com) skulle man kunna säga är indirekt IMAP – en sanning med modifikation. Använder man en sådan tjänst så loggar man in på en webbsida som kommunicerar med mailservern där alla mail ligger, så av det skälet blir principen som IMAP men i själva verket så är ens webläsare (eller mobil app etc) den enda parten som sköter kommunikationen. Eftersom det är en internetsida man besöker (eller appen) och loggar in via, så kan man även använda någon annan persons enhet för att hantera sin mail – glöm bara inte att logga ut! :-)

POP innebär i enklaste förklaring att mailen istället hämtas hem till den enhet som läser av mailen och tas bort från mailservern. Det går förvisso att uppnå samma effekt som med IMAP igenom att ange en inställning i e-postklienten att lämna kvar en kopia på servern, men är inte riktigt samma sak.