Inbound marketing - Sluta jaga kunder, låt dom komma till dig!

Traditionell marknadsföring handlar om att söka upp kunden och presentera sina varor och tjänster och då framhålla sina konkurrensfördelar, ofta upplevs detta påträngande. En bättre väg att kommunicera ut ditt mervärde och nå ut till rätt kunder är inbound marketing. 

Inbound Marketing är ett helhetstänk eller koncept för framgångsrik marknadsföring på nätet med målet att attrahera besökare att ta initiativ till kontakt. Den infografic som är här nedan visar viktiga steg som brukar ingå i inbound marketing, aktiviteter för att dra trafik, bra innehåll och tydliga sätt att ta kontakt är exempel på viktiga delar. På svenska använder man ofta begreppet innehållsmarknadsföring. Det är enkelt att inse hur mycket mer motiverad den är att ta beslut om ett köp som själva aktivt sökt upp leverantören jämfört med den marknadsföring som dyker upp oanmäld på fel plats och vid fel tillfälle!

Inbound-marketing

 

Den digitala utvecklingen har förändrat säljarbetet och hur man behåller kunden
Säljaren är inte längre kundens enda källa till information om en produkt eller tjänst. Nu är internet och sökmotorer störst. Kunden gör mycket research själv och kan tex hitta en annan leverantör med liknande erbjudande till lägre pris.

Du behöver därför göra sådant som förtjänar kundens uppmärksamhet och som tydligt signalerar varför du har den bästa lösningen på kundens problem. Mängden leverantörer och information att välja från ställer också större krav på dig och det du kommunicerar. Informationen ska vara tydlig, seriös och lättillgänglig – annars sållar kunden och väljer en annan leverantör.

För att anpassa sig som företag i denna utveckling krävs nya strategier. Här har inbound marketing vuxit fram. Det handlar om att möta kunden på dennes villkor. Med inbound marketing ser vi till att du finns där kunden vill ha dig, när den vill ha dig där. Sluta skrika efter kunderna, låt dem istället komma till dig.

Hur funkar inbound marketing?
Inbound Marketing handlar om att förtjäna kunders förtroende genom att erbjuda värde för kunden och påvisa att du är den leverantör man ska satsa på. Målet är att förtjäna kundernas uppmärksamhet, göra företaget lätt att hitta till och att utbilda kunden genom köpprocessen med hjälp av intressant och värdefullt content. Målsättningen är fler kunder via varma leads. 

Framför allt passar inbound marketing bra vid köp där kunden har många frågor och där expertis och stor kunskap efterfrågas, samt när det finns ett behov av att kunna förpacka sitt mervärde och få kunden att förstå och köpa det. Det handlar kanske framför allt om tjänster snarare än om köp av enkla produkter i en e-handel, men vilka produkter och tjänster som inbound marketing lämpar sig bäst för kan variera stort.

Ett lyckat webbprojekt kräver en genomtänkt webbstrategi!
Självklart måste man ta fram en anpassad webbstrategi för varje verksamhet, men de grundläggande principerna för Inbound Marketing tror vi är tillämpbara för alla verksamheter. Det ligger i tiden att anpassa marknadsföringen till Internets grundläggande princip, att ta till vara den trafik och de sökningar som görs. Statistiskt talar man ofta om att 80% gör en sökning på Google innan man tar beslut om köp av produkt eller tjänst!

För att lyckas med er inbound marketing behöver ni först en tydlig strategi med svar på frågor som varför, hur och vad ni ska göra. Vidare behöver ni avsätta resurser för att lyckas. Inbound marketing kräver i många fall både utbildning av personal och en regelbundenhet i det ni gör.

Vill ni ha hjälp i hur ni kan komma igång med er inbound marketing och få ett skräddarsytt upplägg efter era behov är du välkomna att boka en kostnadsfri konsultation.

BESTÄLL DIN Inbound marketing-guide KOSTNADSFRITT - och låt kunderna komma till dig!

Att arbeta med Inbound Marketing är ett tidskrävande arbete som kräver tålamod och kontinuerligt arbete. För dig som själv vill jobba med Inbound Marketing har vi tagit fram guide med vägledande anvisningar och råd. Fyll i formuläret till höger för att beställa din kostnadsfria Inbound Marketing-guide.