Tillvägagångssätt för framgångsrik webbstrategi

Oavsett vilken typ av satsning som skall göras i ett webbprojekt så finns det några gemensamma punkter som är till hjälp vid en långsiktig satsning. I alla dessa punkter så hjälper vi er gärna. Vi har lång erfarenhet och många lyckade projekt bakom oss. Givetvis kan ni er bransch bäst, men vi kan webben!

Målgruppsanalys och positionering

En av de allra viktigaste frågorna att ställa är vilken eller vilka målgrupper er produkt eller tjänst har. Definiera vilka personer som webbplatsen ska rikta sig till med andra ord. Det gäller att kommunicera på rätt sätt med rätt målgrupp. Genom att titta på konkurrenterna och hur de skiljer sig från ert företag kan man hitta en position som ingen annan gjort anspråk på.

Användarvänlighet och design

Titta på hur design och funktion ska samspela tidigt i utvecklingen av webbplatsen. Designen ska tilltala målgruppen men det viktigaste är att sidan är lätt att navigera på och att besökaren lätt hittar det den söker. För oss är användarvänlighet grundläggande i alla våra projekt!

Omvärldsbevakning

För att få full kraft i sin webbsatsning är det bra att se på företaget utifrån. Omvärldsbevakning görs för att identifiera trender, fånga upp oväntade händelser och skapa försprång gentemot konkurrenterna. Att få en utomståendes perspektiv kan vara till stor hjälp och då finns vi på Argonova till hjälp för er.   

Uppdatering och underhåll

Att uppdatera sin webbplats regelbunden är viktigt för att er satsning inte skall försvinna i mängden efter ett tag. Detta kräver förstås att man har de resurser som behövs för det. För att minimera den tid som krävs för att uppdatera är det bra att sätta upp riktlinjer för hur publicering ska utföras. Vi har ett egenutvecklat system för att enkelt kunna hålla sin webbplats uppdaterad. Med hjälp av det kan tiden som läggs på uppdatering minimeras.

SEO

Er webbplats kan vara hur fin och avancerad som helst men om ingen hittar den så är satsningen meningslös. Många internetanvändare börjar med att ”googla” det man är intresserad av. Att man hamnar högt i sökresultaten är då en stor fördel så sökordsmarknadsföring bör finnas med i budgeten för webbplatsen.

Argonova har lång erfarenhet av arbete med sökmotorer och många nöjda kunder inom området. Vill ni ha hjälp med att se vad det skulle kosta och vilka resultat som kan väntas? Tveka inte att kontakta oss.

Följ upp strategin

Även webbstrategin behöver regelbunden uppföljning och uppdatering. Se till att strategin följs upp på ledningsnivå och låt det inte gå för lång tid. Genom uppföljningen upptäcks förändringar och finjusteringar kan göras för att få full effekt av satsningen. Om ni väljer att samarbeta med oss i er webbstrategi så kan vi ta fram den information som behövs och också föreslå justeringar.