Google Analytics & Search Console.

statistik

Att lyckas med webbanalys är ett område som kräver en hel del tålamod och uthållighet, men här finns trender man bör försöka fånga upp.

Verktygen finns där, men många undrar hur de funkar och hur data ska tolkas. Som en av våra kunder uttryckte det: ”När jag loggar in på Google Analystics är det som ett helt Universum som öppnar sig!” Dvs där finns ganska mycket att hålla koll på och vi hjälper dig gärna med en introduktion och går igenom de grundläggande funktionerna.

Ett intressant uttalande i IDG är ju att för många mindre verksamheter finns inte så stora trafikflöden att man i egentlig mening har tillräckligt med data för att kunna göra mer kvalificerade analyser. Man har helt enkelt inte tillräckligt med besökare för att kunna jobba med det som utgångpunkt i sina analyser av beteenden och hur kampanjer osv ska läggas upp.

Men även för mindre verksamheter som inte har stora trafikvolymer finns viktiga saker att vara uppmärksam för i dessa verktyg:


– Ett stort värde med Search Console eller Webbmatser tools som det tidigare hette är ju att du kan få felmeddelanden från Google med saker du behöver uppmärksamma på din sajt.

– Var noga med att skicka in ensitemap i xml-format till Google i Search Console.

– Om du ligger på nivån att du jobbar med webbkampanjer där du betalar för trafik så sträva efter att sätta upp mätbara formulär eller liknande så du kan mäta resultaten på Google Analytics.

– För dig som jobbar med en lite större budget och särskilt inom e-handel så är Remarketing en självklarhet.

Du fortsätter visa din annonser till de som redan en gång varit inne på din hemsida och läst om dina tjänster.