Likt de flesta användare av internet är också vi angelägna om att slippa spam och annan typ av oönskad e-post. Därför vill vi också behandla våra besökare och kunder på ett sådant sätt som vi själva vill bli behandlade. Detta innebär att i de fall då du som besökare eller kund lämnar uppgifter till oss så kommer vi inte att lämna ut dessa uppgifter till obehöriga. Vi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Hantering av personuppgifter du lämnar till oss

Personuppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med chattfunktion, intresseanmälan, nedladdning av guider, supportärenden och kontaktformulär sparas för det syfte du fyllt i formuläret så att vi ska kunna kontakta dig i enlighet med din önskan. Med intresseavvägning som grund gör vi i vissa fall utskick till dig i linje med den önskan du uttryckt. Våra nyhetsbrev är enkla att avanmäla sig från och i det fallet tar vi bort dina personuppgifter från utskickslistan.

Hanteringen av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifterna inte sparas längre än nödvändigt och vi rensar personuppgifter på årlig basis med hänsyn till ändamålet. Så länge du är kund hos oss kommer Argonova lagra dina personuppgifter. Vissa uppgifter kan behållas längre då det krävs på grund av andra lagkrav så som bokföringslagen. Vi hanterar alla personuppgifter med respekt, hög säkerhet och sekretess.

Vi kommer alltså inte att ge bort, sälja, byta eller på annat sätt missbruka din e-postadress eller övriga uppgifter som du lämnar till oss.

Din rätt till dina personuppgifter

Du har rätt och möjlighet till att påverka den information som sparas om dig. Argonova kommer på eget samt kunds initiativ rätta uppgifter som är felaktiga. Du kan när du vill begära att de uppgifter vi har om dig tas bort eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Anser du att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss eller Datainspektionen.

Du kan när du vill välja att avstå från att ta emot marknadskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från exempelvis våra nyhetsbrev. Om du vill tacka nej till all form av kommunikation från oss är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa till telefonnummer 033-207500 eller skicka ett e-postmeddelande till info@argonova.se.

Om du vill kontakta oss kan du:

Ringa oss på: 033-20 75 00

Maila oss på: info@argonova.se

Skicka brev till:
Argonova
c/o Marketplacce Borås
Box 8080
501 18 Borås

Policyn gäller från och med 2018-05-22