Grafisk profil

Stärk ditt företags identitet

Varför ska man ha en grafisk profil?

Grafisk profil - Stärker ditt företags identitet

För att det tydligt ska framgå vem som står bakom ett meddelande är det viktigt. Därför bör all kommunikation från ett företag kläs i en enhetlig grafisk profil.

Genom att konsekvent använda profilen stärks företagets identitet och kännedomen om företaget ökar. Allt tryckt och digitalt material som produceras i företagets namn ska följa den grafiska profilen. En stark identitet ger en tydligare bild till omvärlden om vad företaget gör och vilka värderingar de står för. På så sätt får budskapen bättre genomslagskraft och högre trovärdighet. En samlad visuell identitet ger en snabbare och positiv igenkänning.

grafisk profil

Vad är en grafisk profil?

En grafisk profil innehåller ofta färger, typsnitt, logotype och andra grafiska element. Färgerna kan presenteras som enskilda färger och som rekommenderade färgkombinationer eller färger som representerar olika områden. Det kan vara bra med exempel för hur typsnittet ska användas med rubriksättning, brödtext med mera för att underlätta arbetet med trycksaker. Grafiska element kan vara en symbol, ett mönster eller liknande som kan användas för att skapa en tilltalande design. 

Konkreta produkter som ingår i profilen är t.ex. visitkort, brevpapper för tryck, brevmall i Word för utskrift samt kuvert i standardformaten. Vi har även hjälpt flera kunder med fler delar, som t.ex. PowerPoint-mall, korrespondenskort m.m. Ihop med logotypproduktion har vi ett bra erbjudande för att skapa en tydlig identitet för ditt företag.

Grafisk profil pris

Kostnaden för att skapa en grafisk profil är fastställt ihop med logotypproduktionen. Vi erbjuder därför ett bra erbjudande där den grafiska logotypen är nära knutet till branding. Med andra ord hjälper vi er med att bygga ett varumärke och knyta värden till namnet och vad företaget står för. Vi anser att detta är viktigt för att skapa förståelse kring ert varumärke och vad det ska framföra.

Argonova hjälper dig att skapa en profil som förmedlar rätt känsla. Den grafiska profilen kan kompletteras med en profilmanual med riktlinjer för hur den profilen ska användas.

Kontakta gärna oss här nedanför om du är intresserad!

Vanliga frågor och svar om grafisk profil

Varför skall företag ha en grafisk profil?

Företag bör ha en grafisk profil eftersom det hjälper till att skapa ett enhetligt och igenkännligt utseende för företaget. En grafisk profil består vanligtvis av en uppsättning grafiska element, inklusive logotyp, färger, typsnitt och bildspråk. Dessa element används konsekvent på företagets marknadsföringsmaterial, webbplats, förpackningar, annonser och andra kommunikationsmedier.
Genom att ha en konsekvent och enhetlig grafisk profil kan företaget bygga upp sitt varumärke och skapa igenkänning och förtroende hos kunder och potentiella kunder. Det kan också hjälpa till att skilja företaget från konkurrenterna och göra det mer minnesvärt.
En annan fördel med en grafisk profil är att den kan hjälpa till att skapa effektiva och kraftfulla marknadsföringskampanjer. Genom att använda samma grafiska element i alla material kan företaget skapa en sammanhängande och effektiv marknadsföringsstrategi.
Slutligen kan en grafisk profil också bidra till att skapa kostnadseffektivitet och effektivitet genom att minimera behovet av att skapa nya designelement för varje marknadsföringsmaterial. Genom att ha en uppsättning grafiska element som kan återanvändas och anpassas efter behov kan företaget spara tid och pengar på marknadsföring och reklam.

Vad innehåller en grafisk profil?

En grafisk profil är en uppsättning riktlinjer och designelement som definierar företagets visuella identitet. En välutvecklad grafisk profil kan hjälpa till att skapa en enhetlig och igenkännbar image för företaget, oavsett var kommunikationen sker.
Här är några av de viktigaste elementen som vanligtvis ingår i en grafisk profil:

1. Logotyp: En visuell representation av företagets namn, som används för att identifiera företaget. Detta är ofta den mest välkända och igenkännliga delen av en grafisk profil.


2. Färger: En uppsättning specifika färger som definierar företagets färgpalett. Dessa färger används sedan konsekvent i all kommunikation från företaget, inklusive marknadsföringsmaterial, förpackningar, webbplats och sociala medier.


3. Typsnitt: En uppsättning specifika typsnitt som definierar företagets typografiska stil. Dessa typsnitt används sedan konsekvent i all textbaserad kommunikation från företaget.


4. Bildspråk: En uppsättning specifika bilder och grafiska element som definierar företagets bildspråk. Dessa bilder används sedan konsekvent i all grafisk kommunikation från företaget.


5. Ton och stil: En uppsättning riktlinjer som definierar företagets ton och stil i all kommunikation. Detta inkluderar riktlinjer för språk, tonalitet, och stil som ska användas för att skapa en konsekvent röst och image för företaget.

Genom att definiera dessa element i en grafisk profil kan företaget skapa en enhetlig och igenkännbar image i all sin kommunikation. Detta hjälper företaget att bygga upp sitt varumärke och skapa en positiv uppfattning hos kunder och potentiella kunder.

Vad kostar en grafisk profil?

Kostnaden för en grafisk profil kan variera beroende på flera faktorer, såsom företagets storlek, omfattningen av grafikprofilen, och vem som ska utveckla den. En professionellt utvecklad grafisk profil kan vara en investering som kan gynna företaget på lång sikt, och kostnaden kan variera beroende på vilken typ av grafisk profil som önskas och hur omfattande den är.
Här är några faktorer som kan påverka kostnaden för en grafisk profil:

Vill du ha en offert?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi med ett offertförslag så snart vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.