Med ett starkt varumärke blir allt enklare

Vi hjälper dig att bygga en varumärkesstrategi som når dina företagsmål! Med vår erfarenhet kan vi hjälpa dig att hitta positionering och långsiktigt fokusera på att bygga varumärke!

I takt med att företag, produkter och tjänster blir allt mer lika varandra på marknaden ökar vikten av att vårda och bygga sitt varumärke. Ett varumärke laddat med rätt emotionella värden leder ofta till en lyckad varumärkeskännedom och försäljning. Med en stöttning från en väl genomtänkt varumärkesstrategi har ni större möjlighet att bygga ett starkt varumärke. Tillsammans med en visuellt tilltalande grafisk profil grundar sig identiteten i det grafiska uttrycket.

I regel börjar det med en affärsidé och några bärande värderingar. Värderingarna är grunden för hur företaget agerar i olika situationer och skapar en kompass över tid. Styrkan i ett varumärke utgår därför alltid från värdegrunden. Att förpacka och kommunicera varumärket kommer i steg två. När företagets värderingar och affärsidé jobbar ihop med stark extern kommunikation uppstår magin.

Starka varumärken boostar affärerna

Bygg en stark varumärkesstrategi: Så definierar vi och positionerar ditt varumärke på marknaden

En varumärkesstrategi är en plan som beskriver hur företaget vill positionera och marknadsföra sitt varumärke för att uppnå specifika affärsmål och differentiera sig från konkurrenterna. Det handlar om att definiera och kommunicera det unika och differentierande värdet av företagets varumärke till målgruppen.

Varumärkespositionering

Vi definiera varumärkets unika position på marknaden, dess differentierande faktorer och hur det uppfattas av kunderna.

Varumärkesidentitet

 Vi utvecklar en unik visuell identitet som kommunicerar varumärkespositioneringen. Detta inkluderar ofta en grafisk profil, logotyp, färger, typsnitt, och annat grafiskt material.

Målgrupp

Vi definiera målgruppen för varumärket och sätter oss in för att förstå deras behov, värderingar, och hur de tar beslut

Kommunikationsstrategi

Vi utvecklar en strategi för hur varumärket ska kommuniceras till målgruppen genom olika kanaler, såsom reklam, PR, sociala medier, och annan marknadsföring.

Varumärkeslöfte

Utveckla ett löfte som beskriver varumärkets unika fördelar och vad kunderna kan förvänta sig när de interagerar med varumärket.

Varumärkesövervakning

Vi implementerar en strategi för att övervaka varumärkets hälsa och omdöme.

Vill du ha en offert?

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi med ett offertförslag så snart vi kan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.