ABC för webbpublicering

läser med förstoringsglas

I detta blogginlägg tar vi upp sex områden som man bör kvalitetssäkra när man jobbar med webbpublicering. Är väl inte en komplett genomgång, men ändå en sammanställning av best practices för god läsbarhet och bra textlayout.

Med mer än 10 år i branschen är det några svårigheter som ofta återkommer och här vill vi uppmärksamma dessa och ge en del tips vad man ska vara extra vaksam på. Samtidigt inser ju var och en att med engagemang och om man inte stressar för mycket så ska detta kunna vara hanterliga uppgifter

1 . Är innehållet intressant?

Första och viktigaste punkten är ju att du tillför ett värde med det du publicerar, ställ dessa kontrollfrågor innan du trycker på knappen!

 • Varför ska texten finnas? Vem ska läsa den? Vad ska läsaren göra när de läst? 
 • Sätt en bra rubrik och börja med det viktigaste först.
 • Hur kommer de till texten / sidan? Om det är en målsida för sajten, återspeglas det i texten?
 • Tonaliteten, återspeglas om det är en faktatext, startsida, nyhet eller mer informellt blogginlägg?
 • Textmängd, styckeindelning och rubriker, säkerställ att det finns djup och logisk struktur.
 • Korrekturläs så den är lättläst och grammatiskt korrekt.
 • Innan du lämnar texten ifrån dig: är den intressant och läsvärd? Är det tydligt vad läsaren ska göra när denne läst klart, Call to action?

2 . Sökmotoroptimering – Webbpublicering för Google

Om ni arbetar aktivt med sökord för en bättre synlighet på Google är några saker extra angelägna.

 • Säkerställ att du publicerar eget unikt innehåll, undvik duplicate content.
 • Identifiera vilka sökord som är relevanta för publiceringen, använd dem naturligt.
 • Beakta hur innehållet kan länka till befintliga målsidor på sajten.
 • Försök hålla minst 300 ord på varje ny sida, blogginlägg eller nyhet.
 • Säkerställ att lämpliga sökord finns i rubriker som H1, metataggar, description, titel, url och på Alt-taggar på bilder.

3 . Ger layouten ett proffsigt intryck?

Nedan är exempel punkter som bidrar till en representativ layout, kolla dessa och du har en högre läsbarhet.

 • Spaltbredd, inte för smalt men inte heller för långa rader.
 • Säkerställ strukturen med rubrikhierarki och styckeindelning.
 • Typsnitt, jobba enhetligt.
 • Radavstånd, ser det bra ut?
 • Listningar & uppräkningar, kan ibland hoppa utanför ramarna.
 • Kolla också det grafiska mobilt.
 • Gör en snabb koll i olika webbläsare.
 • Här är en stor del av uppgiften att följa den grafiska profilen och att hålla dessa delar konsekventa genom hela innehållet.

4 . Tillför bilderna ett värde till texten?

En bild säger mer än 1000 ord, så är det fortfarande.

 • Säkerställ att bilderna matchar innehållet, målgruppen och bidrar till det som ska kommuniceras.
 • Du har väl rättigheterna så du kan använda bilden?
 • Kolla också den tekniska bildkvaliteten, t.ex. så det också funkar på Retinaskärmar.
 • Stämmer färgschema, övrigt bildmaterial och grafiskt innehåll så det blir en helhet.
 • Om alls möjligt, skapa en Alttag med lämpliga sökord som beskriver bilden och sidans innehåll.

5. Är publiceringen kvalitetssäkrad?

Fånga intentionen i det du ska jobba med så du när allt är klart kan se att det du publicerar håller hela vägen. (Gäller i synnerhet om det är någon annan som står för innehållet och du bara har i uppgift att publicera.)

 • Navigering & Länkar, testa så allt funkar och går till rätt adress.
 • Url:er, sätt dessa med omsorg då de är svåra att ändra i efterhand.
 • Datering, sätt rätt datum särskilt om det inte ska publiceras direkt.
 • Blogginlägg, använd ”läs-mer-funktion” med avgränsade på lämplig plats. Vanligtvis vill man inte ha hela blogginlägg i listningen.
 • Om det saknas delar i innehållet så komplettera med t.ex. metataggar, rubriker o styckeindelning. 
 • Säkerställ textlayouten och läsbarheten.
 • Följ rutiner för godkännande om det upplägget används, meddela de som berörs om status på publiceringen.
 • Kolla formatering så inga extra tecken följer med, tvätta helst texten innan du lägger den i editorn.

6 . Nyutveckling t.ex. enklare funktioner och formulär – ha en testfas!

Kanske inte i strikt bemärkelse hör till publicering, men vi vill ändå få med en tanke här eftersom många webbplatser nu för tiden vidareutvecklas kontinuerligt. 

 • Testa ordentligt och säkerställ att allt funkar innan du lämnar ifrån dig och klarmarkerar. 
 • Ha aldrig för brått att lansera nya funktioner.
 • Säkerställ alltid att det nya du lägger till funkar ihop och bildar en helhet med det som redan finns.
 • Gäller det större förändringar bör man ha specifika testpunkter som kvalitetssäkring.

Slutsats – Best practices för webbpublicering

Målet med denna text är att ge några tips så du kan höja nivån på det du publicerar, det kan främst gälla nyheter, blogginlägg och nya undersidor. Nya sektioner eller rentav nya funktioner på webbplatsen kräver ju än mer kvalitetssäkring.

Enklaste kontrollfrågan är nog att fundera hur en som besöker webbplatsen första gången uppfattar det som publicerats, tex får du check på nedan två punkter:

 • Ser det bra ut och följer det stilen som redan finns på sajten?
 • Är det tillräckligt intressant så de stannar kvar på sajten?

Tveka inte att publicera dig och håll din webbplats levande. Google älskar levande webbplatser med mycket text. Som människa vill man ju också mötas av ett levande innehåll och en hemsida som hålls uppdaterad. En genomtänkt webbstrategi hjälper dig till nya kunder och fler orders.