Att tänka på innan start av e-handel

Handeln på nätet är i dag mycket liten av den totala handeln i Sverige – cirka fem procent. Detta lovar förstås gott om man funderar på att starta e-handel. Man kanske ändå ska tänka efter en extra gång innan man sätter igång, så man undviker de fallgropar som kan finnas.

En första punkt är att se till att man har något unikt att sälja. Det behöver inte vara en helt ny uppfinning, men någon som utmärker produkten eller tjänsten bör finnas. Har man inte redan en fungerande verksamhet så kan det vara bra att undersöka den marknad som man ger sig in på. Finns det redan någon som säljer en liknande produkt? Vad kan du i så fall göra för att skilja dig från den existerande nätbutiken? Har du en existerande verksamhet så kanske du redan har bra koll på konkurrenterna, men en liknande analys kan ändå vara värd att genomföra. Ditt redan etablerade varumärke kommer troligtvis hjälpa till med att få fart på verksamheten på nätet.

På senare tid har det skett postitiva utvecklingar för handeln på nätet. Givetvis har köparna blivit mer vana vid näthandel och kan idag tänka sig köpa det mesta via nätet. Det har också blivit tydliga förbättringar vad gäller logistik och transport. Detta leder till att nästan vad som helst kan säljas på nätet. Positivt ur säljsynpunkt, men det har också gjort konkurrensen hårdare. Återigen måste man hitta en tydlig nisch för sin idé.

Framförallt ska man nog vara beredd på att det krävs mycket arbete för att få verksamheten att komma igång. Dessutom ska man vara lite försiktig med att satsa på de erbjudande om e-handelslösningar som är gratis eller nästan gratis. Var noggrann med att det du behöver verkligen finns med – både det direkta behovet och behovet som kan finnas i den närmsta framtiden. Enligt Arne Andersson, e-handelsspecialistp å Posten Norden, skall man räkna med en satsning på 100.000 kronor. Detta är givetvis en generalisering men ändå en signal om att det inte är gratis. Dyrare är förstås inte alltid bättre – kontrollera noga med din e-handelsutvecklare att du bara betalar för det du verkligen behöver.

Slutsatsen är alltså: Hitta en unik nisch, var beredd att jobba hårt och se till att du betalar för det du behöver.