B2B – Marknadsför dina tjänster effektivt till andra företag

Man kan lite förenklat dela in syftet med dessa nyhetsbrev i två grupper, det som krävs är att man väljer strategi och har en tydlig plan:

1. I vissa lägen är målet att direkt tala om för mottagaren att du vill sälja en specifik tjänst, du har ett erbjudande som du vill nå ut med och som du vet är efter frågat. Kör hårt! Men var då noga med att tänka igenom så mottagarna verkligen vill ha detta erbjudande och framförallt krävs försiktighet så du inte återkommande vill sälja samma tjänst alltför ofta.

2. Många gånger är målet mer långsiktigt och är inte knutet till ett specifikt erbjudande just nu. Tänk i det läget på att inte vara för ”säljig”; en person i sin yrkesroll ser snabbt igenom om du bara vill sälja ditt företags produkter eller tjänster. Då riskerar du att snabbt hamna i papperskorgen. Var generös med omvärldsinformation, trender och analyser som han eller hon har nytta av. Du visar då också att ditt företag har kompetens och koll på läget.

Här kommer nu några förslag på detaljnivå för att skapa förtroende hos de som läser dina nyhetsbrev:

1. Använd gärna en personlig e-postadress som avsändare när du skickar ut dina nyhetsbrev.

2. Ett ansikte är trevligt, om du lägger in en företagsrepresentant på mailet så kommer det kännas mycket trevligare att läsa då det kommer från en person och inte från ett företag.

3. Din viktigaste nyhet ska alltid komma först och få den bästa platsen. Var inte oartig mot din läsare genom att låta henne leta runt efter det som hon egentligen vill läsa. Se till att den viktigaste nyheten också presenteras i nyhetsbrevets ämnesrad. 

4. Det redaktionella innehållet bör vara det primära i det mer långsiktiga perspektivet eftersom det skapar trovärdighet. Så var försiktig med mer aggressiv försäljning.

6. Vad ska man skriva om? Det självklara svaret är ju ämnen som berör en själv. Man är intresserad av att hålla sig uppdaterad om nyheter inom sin bransch. Det kan handla nya innovationer, sammanslagningar, produkttester, undersökningar om konsumentvanor, med mera. 

7. När du sammanställt ett antal uppslag för publicering blir näst steg en publiceringsplan. Beta av dina nyheter successivt och med tydlig tonvikt på det aktuella. Om du återanvänder någon annans information – var tydlig med att ange källan. När det gäller fakta och statistik handlar det ju återigen om trovärdighet.

8. Erbjudanden, inbjudningar och annat kan också finnas med – men var tydlig vad som är redaktionellt och kommersiellt. Kanske är det bara en länk till en av webbsidorna där erbjudandet konkretiseras, alternativt en e-postlänk eller telefonnummer till en person dit läsaren kan vända sig för att få mer information.

9. I detta läge gör det inget om det är lite längre texter; är läsaren intresserad av det du vill berätta så avskräcker inte en lång text. Använd också webbens möjligheter med fördjupningssidor och länkar till andra relevanta webbplatser i hög utsträckning.

Skicka e-brev när mottagaren är på plats

Ett e-post meddelande kan lätt försvinna bland andra i mailboxen. Många gånger kan man hantera detta manuellt och få en tydligt bättre öppningsfrekvens. Dessutom har fler av de större leverantörerna funktioner som gör det möjligt att skicka din e-post vid bästa tidpunkt oberoende av var i världen mottagaren befinner sig. Man kan analysera användarbeteenden och avgöra när det är optimalt att göra utskicket.

Sätta upp dina mål och ta ut en riktning för att nå dem!

Som du ser riktar sig dessa tips främst till dig jobbar på att långsiktigt bygga upp ett förtroende hos dina mottagare så de när de får mail från dig med förväntan öppnar för att se vad gott du kommer bjuda på.

Samtidigt skapar det ju omväxling om du in i mellan kan göra utskick med konkreta erbjudanden, och då är ju syftet klart o tydligt. Du vill sälja därför att du är övertygad om att mottagaren behöver det du erbjuder!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev