Det ska vara enkelt att e-handla!

Ungefär 70% av svenskar handlar idag någon gång på internet. Med större och större konkurrens bland e-handelsbutiker ökar också kraven på att ha en sida som är enkel för kunden att använda. Det ska vara lätt för kunden att hitta det hon söker samtidigt som det ska vara enkelt att avsluta köpet.

Rätt design för rätt målgrupp

Många e-handlare har nätbutiker som inte når upp till alla de krav kunden idag ställer på en e-handel. Vid designen av en e-handel är det med andra ord viktigt att ha koll på sin målgrupp. Olika målgrupper handskas med internet olika och genom att veta hur din målgrupp beter sig på internet kan du lättare anpassa din sida.

Konverteringsgraden

Det spelar ingen roll hur mycket reklam du gör för din e-handel om du inte har gjort förarbetet. Varken internetkampanjer eller sociala medier hjälper dig om du inte har en sida som kunden stannar på, och gör ett avslut på.
Konverteringsgrad är ett mått på hur många av dina besökare som gör ett avslut (köp) och med en låg konverteringsgrad är det dags att börja tänka på varför kunden avbryter sitt köp. Att hela tiden utveckla sig och lyssna på sina kunder är viktigt, för endast då kan du anpassa din sida till något som kunden vill ha och stannar på för att handla. Har du många besökare men låg konverteringsgrad innebär det att någonstans på vägen tappade kunden intresset.

Krångligt för kunden

Så många som 6 av 10 kunder avbryter sina köp för att det tagit för lång tid eller varit för krångligt. En sådan kund kommer förmodligen inte tillbaka fler gånger. Man vill handla på nätet för att det ska vara enkelt, och är det då inte det, så avbryter man. Problem med att logga in eller fylla i sina uppgifter är nog skäl för många att avbryta. Förvånande nog är det de mest dator- och internetvana som är mest kritiska till designen hos e-handelsbutiker.

Designen är A….

En e-handel bör ha en användarvänlig webbdesign som är inbjudande, konsekvent och enkel att använda. Kunden måste hitta informationen snabbt oavsett var på sajten hon befinner sig. Ett enkelt sätt att skapa kontinuitet är att använda samma typsnitt på hela sajten med samma storlek. Ha en storlek på alla rubriker, en på alla brödtexter och så vidare. Ett annat sätt att dra ögat till en punkt är att använda sig av fetstil. Använd svart text på ljus bakgrund i den mån det är möjligt. Användandet av olika färger i text kan funka mindre bra eftersom det finns ungefär 350 000 färgblinda i Sverige.

… och tekniken O

Med en bra design som gör att kunden hittar det den vill ha och enkelt kan ta sig till köp, tar tekniken vid. Det hjälper inte att designen är bra om inte tekniken fungerar. Det ska vara smidigt att logga in, enkelt att fylla i uppgifter och framförallt, det ska gå lätt och snabbt att betala.

Sökmotoroptimerad användarvänlighet

Användarvänligheten är inte bara till för kunden utan även för dig som är e-handlare. Med Googles Penguin behöver du ditt ”besöksrykte” mer än någonsin för att få bra ranking i sökmotorerna. En sida där besökaren vänder i dörren tappar pagerank men en sida som ger kunden vad den söker och snabbt stiger i värde och får högre placering på Google.

På Argonova Systems skapar vi användarvänliga och sökmotorvänliga CMS. Vill du veta mer? Besök oss!