Google Core uppdatering tar grepp om lågkvalitativt innehåll

Google Core uppdatering

Google har tagit ytterligare ett steg framåt i kampen mot lågkvalitativt innehåll på webben med lanseringen av sin senaste Core-uppdatering den 5 mars 2024. Denna uppdatering, i kombination med den tidigare ”Helpful Content Update”, signalerar Googles fortsatta arbete att rensa sökresultaten från irrelevant och vilseledande innehåll. Målet är att förbättra användarupplevelsen genom att minska förekomsten av lågkvalitativa webbplatser i sökresultaten med upp till hela 40%.

Dessa uppdateringar inriktar sig på webbplatser som främst är utformade för att uppnå höga positioner i sökresultaten genom specifika sökord, utan att nödvändigtvis erbjuda värdefullt innehåll för användaren. Genom riktade insatser visar Google sitt åtagande att ständigt förbättra kvaliteten på informationen som användarna hittar via dess sökmotor och är ytterligare ett steg mot ett mer pålitligt och användarcentrerat internet.

Så här beskriver Google sin Core uppdatering

Uppdateringen innehåller tre centrala insatser för att minska förekomsten av lågkvalitativt innehåll i sökresultatet:

Expired Domain Abuse

Google har förbättrat sin förmåga att upptäcka och agera mot de som köper upphörda domäner enbart för att manipulera PageRank. Detta innebär ofta att man skapar artificiella länknätverk som felaktigt kan öka en webbplats synlighet och auktoritet. Genom att identifiera och minska värdet av dessa länkar hoppas Google minska incitamentet för denna typ av sökmanipulation.

Scaled Content Abuse

Google tar sig an utmaningen med webbplatser som genererar stora volymer av lågkvalitativt, icke-engagerande innehåll skapat enbart för att ranka väl i sökmotorernas resultat. Genom avancerade analyser kan Google nu bättre skilja mellan autentiskt, användarcentrerat innehåll och innehåll skapat för att spela systemet. Detta steg är avsett att främja en mer autentisk och givande upplevelse för användare som söker efter information online.

Site Reputation Abusen

Google intensifierar sin granskning av webbplatser med hög auktoritet som missbrukar sitt inflytande genom att tillåta tredje part att kontrollera innehållssektioner på deras plattform. Denna del av uppdateringen fokuserar på webbplatser med hög auktoritet eller starka SEO-signaler som låter tredje part ta över delar av sin webbplats. Dessa tredjepartsaktörer får därmed möjlighet att publicera innehåll på de utlånade avsnitten av webbplatsen, vilket exempelvis kan vara externa aktörer som erbjuder rabattkuponger på stora nyhetsplattformar i utbyte mot betalning.

Har din webbplats drabbats av den senaste Google Core uppdateringen?

Har din webbplats påverkats negativt av den senaste uppdateringen eller vill du bara diskutera hur dina produkter och tjänster kan nå en bättre placering i sökresultatet? Välkommen att höra av dig till oss.