Hur påverkas din webbstrategi av Googles Panda uppdatering?

Med jämna intervaller gör Google större uppdateringar på sina algoritmer för ranking av webbplatser. Det är dessa algoritmer som värderar i vilken ordning olika webbplaster ska listas på för ett givet sökord. Ska argonova.se ligga på första sidan eller andra sidan för sökordet ”webbstrategi”? Det är en typfråga som dessa algoritmer ger svaret på. Vad innebär då denna uppdatering?

Allmänt så har de senaste uppdateringarna premierat unikt innehåll som uppdateras och utökas regelbundet, så också denna gång. Mer konkret så verkar Google adressera stora sajter med lågkvalitativt innehåll som är byggda i syfte att påverka Google att ranka webbplatser högre eller att enbart driva trafik till dessa webbplatser. Uppdateringen tangerar alltså frågor om etik inom sökmotormarknadsföring, ju mer i gråzonen man jobbar destu högre är risken att man får smäll på fingrarna.

Resultatet av denna typ av uppdateringar i samspel med att en allt större andel verksamheter jobbar aktivt för att komma högt på sökmotorerna gör att sökmotormarknadsföringen gradvis förändras och möjligheterna att lyckas till en låg kostnad minskar succesivt. Man kommer inte runt att det krävs löpande egen publicering och det har en tendens att vara förhållandevis resurskrävande.

I vårt arbete med webbstrategi ingår sökmotoroptimering som en viktig komponent, men det ställer allt större krav för att lyckas leverera resultat.