Hur kombinera e-handel med eget återförsäljarnät?

En klassisk webbstrategisk utmaning är att hitta bra koncept för E-handel när man redan har ett ÅF-nät med fysiska butiker. Man känner pressen att finnas online med sina produkter, samtidigt vill man inte kanibalisera på trogna samarbetspartners med fysiska butiker. Man vill givetvis inte heller riskera att butikerna kastar ut ens produkter till förmån för konkurrenternas. I detta inlägg kommer några synpunkter och förslag att beakta som kanske kan vara tillämpbart för vissa.

Skapa win-win

Som i alla affärsrelationer nås bäst resultat om man kan skapa en Win-Win situation. Man kan alltså börja med att fråga vilket mervärde man kan ge återförsäljarna på egna webbplatsen.

Visa fördelarna för dina återförsäljare

Det kan vara självklart att lista återförsäljare med lite information och karta. I synnerhet om det rör sig om produkter man vill se och känna på så är det till fördel för återförsäljarna. De hittar varan på webben och tar sig till butiken för att känna att det är rätt produkt och gör då sitt köp. Många återförsäljare har säkert också egen hemsida, och att länka till den är ju en fördel.

Grundläggande brukar vara att hålla samma pris på webben som i butiken. Då blir webbutiken helt enkelt till fördel för butiken.

Att någon är återförsäljare för en viss leverantör betyder inte att leverantörens hela produktsortiment finns i butiken, det förväntas inte ens om man är enda leverantör till butiken, vissa varor är helt enkelt beställningsvaror. För butiken har det ett värde att få en besökare, han/hon kan förmodas vilja köpa andra produkter i affären. Samtidigt måste informationen om detta vara tydlig till slutkonsument i webbsystemet.

Ett annat mervärde för återförsäljarna är om webbsystem har användarvänliga funktioner för orderläggning, B2B. Även kompletterande material som är tillgängligt efter inloggning är en fördel. Bra lösningar på detta område ger snarare en fördel framför konkurrenterna som inte har samma säljstöd för sina återförsäljare.

Webbstrategi 2012

Slutligt och sist kanske utmaningen inte är så stor, vilken återförsäljare kan idag 2012 förvänta/kräva att leverantören inte har en e-handel? Här kan grunden för en lyckad webbstrategi ligga i att ha en god kommunikation med sina ÅF så de ser fördelarna.