Hur man lyckas med större webbprojekt

funderar på ett webbprojekt

Att bygga kvalificerade webbsystem är ett avsevärt steg jämfört med enklare webbplatser med standardfunktionalitet. Med vår erfarenhet tänker vi webbprojekt på mer än 100 timmar som också innehåller skräddarsydda kundanpassade funktioner.

Dessa projekt bygger ofta på en affärsidé eller en analys av behovet hos en målgrupp med en vision att kunna bygga upp en framgångsrik webbaserad verksamhet. Man vill lyckas på nätet helt enkelt!

Så vad kan vara några faktorer som ökar möjligheten att lyckas med större webbprojekt?

Några utmaningar i större webbprojekt

1. Varje timmes förberedelse innan du börjar koda sparar tre timmar i projektet. Med denna enkla formel är det enkelt att räkna ut om det lönar sig att göra en förstudie, i 99% av alla större webbprojekt lönar det sig. Det handlar helt enkelt om att först säkerställa vad som ska bli slutresultatet innan man påbörjar arbetet. Haken är bara att om beställaren inte tidigare genomfört något webbprojekt på denna nivå så kanske han/hon inte tycker att förstudien behövs. Ofta krävs helt enkelt förstudien för att man ska kunna få en bild av vad som ska utföras och kunna ta fram en konkret offert med ett pris på uppdraget.

2. Vad ska ingå i projektettill första release? Detta kan tyckas som en onödig fråga, allt borde väl finnas på plats… Verkligheten är att man ofta har en begränsad budget och inte alltid vet säkert om det man bygger kommer göra succé. Dessutom har man vid första release inte haft möjlighet att få in användarnas feedback så därför kan det visa sig att det marknaden efterfrågar inte exakt motsvarar det man byggt. Det viktiga är egentligen att man till release har ett körbart system som fyller ett tydligt behov hos målgruppen och en fördel blir ju också att man kortar leveranstiden.

3. Flödesscheman / Modellering / Designskisser. När väl projektet är igång behöver man konkretisera underlag och förstudier i ett material som gör att alla involverade kan ha samma målbild och vara överens om vad som ska bli resultatet. Vissa av dessa dokument kan ha ingått i förstudien, men oftast är det först i detta läge som alla resurser hos leverantören tilldelas så det är viktigt att här få alla med på tåget. Detta är också en tidig punkt där man kan upptäcka saker som borde justeras i projektet och kanske tom det finns bättre lösningar på någon del i uppgiften.

4. Projektledning / Projektplan / Kommunikation. Här är tre byggstenar som syftar till att ha kontroll på hur projektet går framåt, att man håller tempot och att rätt uppgift utförs i vid rätt tillfälle. Detta innebär inte att beställaren kan luta sig tillbaka och lämna projektet åt leverantörens projektledare! Regelbunden kontakt och engagemang på detaljnivå är avgörande för att lyckas i större webbprojekt. En realistisk projektplan med tydliga avstämningspunkter hjälper alla att redan från början få upp projektet på rätt nivå.

5. Hur hanterar man ändrade behov under projektets gång? Detta kanske är den viktigaste punkten att ha förståelse för redan i inledningen av ett större webbprojekt, man kan förvänta att det blir justerade önskemål och behov under resans gång. Det har skrivits spaltkilometer i ämnet och ett antal olika skolor och akronymer finns, ofta talar man om Agila metoder som Scrum och RUP. Enkelt uttryckt behöver man hitta ett flöde som gör det möjligt att anpassa sig och ta in de nya saker som krävs för ett robust och dynamiskt webbsystem som når de uppsatta målen, best-practice för det specifika projektet.

6. Testfas och release.I detta läge kan det mycket väl tänkas att tålamodet är på väg att ta slut och att leveranstiden har passerats, så här behövs lite extra uthållighet så tester utförs ordentligt före release. Oftast har leverantör och beställare ett gemensamt ansvar, men några barnsjukdomar och saker som kräver justering kan man ändå förvänta efter release. Ofta är det inför release som man sätter upp en to-do-list av vad som ska vidareutvecklas i nästa fas.

7. Därefter. Man behöver också ta beslut om lämplig strategi för att komma ut på marknaden. Kanaler som sökordsmarknadsföring på Google och närvaro på olika sociala medier ingår ju ofta. Ytterligare en faktor i sammanhanget är att den marknadsföring som krävs för att nå ut på marknaden ofta är mer resurskrävande jämfört med webbutvecklingen. För de flesta webbsystem krävs också att interna resurser tilldelas för att kontinuerligt arbeta med webbpublicering. Denna punkt behöver vägas in i inledande analysen av affärsnyttan för projektet, succén är inte given bara för att webbplatsen är lanserad.

Att lyckas med webbprojekt = att lyckas på nätet

När man lyckas med komplexa webbprojekt är belöningen stor. Kanske störst är känslan att ha skapat något, men oftast skapar det ju också värden och ger en utveckling i företagandet.

Några kvalitéer som krävs för att lyckas är alltså:
– Engagemang från början och ända in i kaklet!
– Noggrannhet på detaljnivå.
– Strukturerade former för kommunikation.
– Uthållighet och en tydlig målbild vad som blir resultatet när man lyckats!

Många vill lyckas på nätet vilket skapar en konkurrens, men det går att lyckas med webbprojekt och skapa framgång. Lycka till du också!

Lyckas med större webbprojekt.

Några grundläggande moment för att lyckas med större webbprojekt.