Hur man lyckas med webbprojekt

webbprojekt

Ett lyckat webbprojekt hjälper ditt företag till fler orders, nya kunder och ett stärkt varumärke. På senare år handlar det inte bara om att ha en hemsida utan också hur den kan stödja företaget i dess utveckling framåt.

Samtidigt finns det en hel del utmaningar, vi får t.ex. regelbundet samtal från företag som känt en besvikelse med webbprojekt som inte lyckats. En del undersökningar talar om att uppemot en tredjedel av alla IT-projekt misslyckas i något avseende.

I detta blogginlägg tar vi därför upp några faktorer som kan hjälpa dig lyckas med produktion av ny hemsida när du tar hjälp av en webbyrå.

Några utmaningar i webbprojekt

1. Beställaren har begränsad kompetens inom webbproduktion. Här finns tyvärr inga genvägar, du måste göra din hemläxa och även om du inte kommer behärska allt så ställ frågor och lägg tid på att försöka förstå. Många gånger kan ett enkelt sätt att förklara vad man önskar vara att peka på olika saker man sett på andra webbplatser som man gillar.

2. Offerten är svår att begripa. Ett väl genomfört offertarbete är grunden för ett lyckat projekt, både för beställare och leverantör. För ett litet tag sedan fick vi ett samtal av ett företag som hamnat snett i ett webbprojekt, offertens specifikation löd helt enkelt ”Hemsida” och ett pris, självklart bör offerten på ett tydligt sätt visa vad du som beställare kan förvänta dig.

3. Vilken teknik eller publiceringsverktyg ska användas?För 5-10 år sedan var detta en mycket viktig faktor, men idag får man nog säga att den krympt ihop avsevärt då de bakomliggande systemen som driver en hemsida nu är ganska så mogna. Viktigt att säkerställa är eventuella licenskostnader, att den är användarvänlig, hur den uppdateras och att den är sökmotorvänlig.

4. Hur skapa en säljande webbdesign och webbplats? Detta handlar ju delvis om vilken budget projektet har, men oavsett så är det viktigt att analysera syftet med webbplatsen och hur man ska nå uppsatta mål. Denna strategiska del handlar inte bara om bra bilder och texter, utan också om hur webbplatsen ska hållas levande med fortsatt publicering. Leads-generering är ett utryck att ha koll på.

5. Vem har ansvaret att projektet rör sig framåt? Detta är en berättigad fråga eftersom leveranstid är en viktig faktor för att skapa framgångsrika webbprojekt. Leverantören måste ha en dedikerad projektledare och en projektplan, men samtidigt är det ju inte en liter Mjölk som ska levereras. Ett webbprojekt kräver ömsesidigt ansvarstagande, material måste tillhandahållas av beställaren i tid.

6. Hur ska man hantera nya behov som dyker upp under genomförandet? Detta hör till i större webbprojekt, men också för vanliga hemsidor inser man ibland att man behöver något ytterligare. Här får man falla tillbaks på offerten och vad som ska ingå och säkert går det göra justeringar men det är ju alltid mer kostbart att sätta in en hiss när huset redan är byggt.

Nyckeln till att lyckas med webbprojekt

Slutsatserna av ovan punkter är att det kräver engagemang av dig som beställare genom hela projektet. Lägg därtill en noggrannhet i val av leverantör och en tydlig och regelbunden kommunikation med projektledaren så har du receptet för att lyckas med framtagning av din nya hemsida.

Tveka inte, genomför därför ditt nästa webbprojekt direkt, för varje dag som går med en bristfällig omodern sajt missar du potentiella ny affärsmöjligheter. Å andra sidan är belöningen för ett lyckat webbprojekt enkel – Du säljer mer, får fler kunder och stärker ditt varumärke.

Lyckas med webbprojekt http://www.projectcartoon.com/cartoon/3

Att alla inför projektet har samma målbild vad som ska bli resultatet bidrar till att skapa hög kundnöjdhet!