Gasa eller bromsa i lågkonjuktur?

konjuktur

Vart tar konjunkturen vägen? Ska man gasa eller bromsa med sina satsningar och vilken marknadsföring är den bättre? Frågorna är många men svaren är inte lika enkla att hitta. 

Många är de nyheter senaste månaderna som talar om en kommande lågkonjunktur baserat på mer än 10 år av stigande börser i kombination med en god och gynnsam ekonomisk utveckling. Man tolkar också avmattningen på bostadspriser och minskningen i byggsektorn som indikationer på detta.

Då Argonova funnits sedan 2001 och flera av våra medarbetare jobbat med reklam och marknadsföring långt före dess känner vi några slutsatser och strategier vi tror på i ett läge som detta.

När vi minns tillbaka på händelserna 2008 – 2010 är slutsatsen att webbmarknadsföringen vid det tillfället snarare tog nästa steg framåt med en ökning av företagens resurser. Varför det? Helt enkelt därför att man fick ett sparkrav där man tydligare behövde koppla sin budget till ett utfall och resultat. Det dög inte att använda tid och pengar till höger och vänster med enbart en luddig koppling till stärkt varumärke. 

Här kommer 8 tips* hur man kan öka försäljningen på en vikande marknad

1. Acceptera inte att det är lågkonjunktur
Framgångstro skapar framgång. I en lågkonjunktur blir det inte bara viktigt att systematiskt arbeta hårdare och smartare. Lika viktigt blir det att ha en positiv attityd och tilltro till framtiden. Allting börjar med en tanke som sedan utvecklas negativt eller positivt.
Slutsatsen av det hela blir att se möjligheter där andra ser hot. Under decennier har företag upplevt konjunktursvängningar och vinnarna är alltid de som trott på framtiden och som anpassat sig till de nya förändringarna.

2. Öka andelen av din marknadsföring mot webben
Här är tre fördelar med webbmarknadsföring
– Den är mätbar vilket innebär att du enklare kan se vad den ger och optimera på det.
– Den är förhållandevis billig att driva.
– Den går förhållandevis enkelt att inrikta mot målgruppen. 
Flera statistiska resultat och studier visar att det lönar sig att satsa i lågkonjunktur. Om man kostnadseffektivt vill ha fler kunder och orders är webbmarknadsföring det vi skulle rekommendera.

3. Utveckla dina säljare, låt alla sälja
I lågkonjunktur har du fler och bättre skäl för att ställa högre krav på de personer i din organisation som inte levererar sitt bästa. Omvänt är kraven höga på ledningen att skapa goda förutsättningar för sina säljare. Vårt förslag är att grundligt inventera dina säljares kompetenser genom att göra en nulägesanalys av säljarnas styrkor och svagheter.
Ett gott samarbete mellan personer och avdelningar ökar i betydelse. Alla kontakter med kund påverkar köpbeslut och attityder hos kunderna, vilket blir extra viktigt när försäljningen viker. Det är en klar konkurrensfördel om alla drar i samma riktning och står på tå när det gäller kundkontakter.

4. Skapa ökad säkerhet genom att sprida riskerna
Flera studier visar att de företag som gick som vinnare ur de senaste kriserna var de som hade en balanserad produktportfölj och sålde sina produkter eller tjänster på olika marknader och till olika målgrupper. Detta gav dem en större strategisk flexibilitet som blev ännu viktigare under lågkonjunkturen. De som bara hade en produkt eller tjänst mot en målgrupp på en marknad var extremt sårbara! Vinnarna sprider alltså riskerna genom att ha en balanserad tjänste- och produktportfölj mot olika målgrupper.

5. Var kreativ, anpassbar och ha koll på omvärlden
Man brukar säga att ur djupa kriser föds innovation och nytänkande. När det går bra kör man på av vana och automatik. När det går sämre blir man tvingad att tänka kreativt och förändra invanda rutiner. Hungriga lejon är de som jagar bäst. När konkurrenterna oroar sig för vad de ska göra kan du erövra dina konkurrenters kunder. Med lite omvärldsspaning kan man lätt hålla koll på vad som händer hos sina konkurrenter.

6. Investera i lågkonjunkturen för att kunna skörda i en högkonjunktur
Hela 8 av 10 människor ser problem framför möjligheter medan bara 2 av 10 ser möjligheter framför problem. Av historien kan vi lära att vi behöver båda sorterna men i lågkonjunktur behöver vi framför allt de som är möjlighetsorienterade. Är det bra att bromsa i uppförsbacke? Om det blåser, söker du skydd eller ger du dig ut och seglar? För lågkonjunkturer föder möjligheter. Det är nu möjligheten ges att inta en marknadsledande position. Det är nu vi kan bli bäst på försäljning. Det är nu vi kan vinna kunder från våra konkurrenter.

7. Utbilda dina kunder så du blir Top of mind
Utbilda dina kunder om dina produkter i en lågkonjunktur. Passa på att lyfta fram det som är specifikt med ditt företag och din produkt. Kanske är det produkter och erbjudanden som inte dina kunder känner till, berätta om dem.
Identifiera kunder du tror på och utveckla dessa genom kundvård och stärkt lojalitet. För optimisten innebär detta att äntligen få tid för kundvård och tid att fundera över vad som krävs för att skapa långsiktiga och starka förhållanden.

8. Bygg varumärke på kundvärde och lösningar, inte pris
Vilka av era erbjudanden är bäst lämpade att tillföra värde för era kunder i lågkonjunktur? I tuffa tider blir kunderna mer riskmedvetna. Kunder blir i högre grad medveten om att misstag kostar pengar, men i lågkonjunktur kan följderna bli fatala. Fokus bör därför ligga på att lösa kundens problem, inte priset. Den som vågar och kan prissätta sina erbjudanden efter kundvärdet har mycket att vinna. Kort sagt är den som verkligen skapar reella värden för kunden, d.v.s. sänker kundens kostnader eller ökar kundens intäkter, lågkonjunkturens vinnare.

Slutsats: En positiv attityd och tydligt strategi lönar sig alltid

Vad framtiden för med sig är mycket svårt att veta, pratet om en vikande konjunktur kanske förbyts i fortsatta uppgångar. Här gör sig Hans Werthéns formulering bra – ”Konsten är inte att kunna förutsäga vädret. Konsten är att ha ett paraply när det regnar.” En tydlig strategi och beredskap ger klara fördelar!

Det som behövs är en stark framgångstro. Vi måste våga tro på att det är nu vi kan ta marknadsandelar, det är nu vi kan satsa offensivt och att det är nu vi kan springa ifrån våra konkurrenter. Dött virke kommer definitivt att sänka företag i ett tuffare klimat.

Slutsatsen av det hela handlar om att se möjligheter där andra ser hot. Under decennier har företag upplevt konjunktursvängningar och vinnarna är alltid de som trott på framtiden och som anpassat sig till de nya förändringarna.

* För en del av dessa förslag har vi hämtat inspiration på foretagande.se.