Lyckas med ditt webbprojekt

Dator

Att lyckas med ett webbprojekt är inte alltid så enkelt som man tror. Redan före upphandlingen är det viktiga moment som behöver falla på plats.

I detta blogginlägg tar vi upp tre områden som är viktiga inför ett webbprojekt.

Forma en webbstrategi med affärsnytta i fokus

Fem faktorer som initialt är viktiga:

 1. Analysera din målgrupp och hur du ska kommunicera ut din affärsidé.
 2. Skaffa dig en objektiv omvärldsbild och undersök vad som krävs för att möta andra aktörer i branschen.
 3. I vilka kanaler ska du marknadsföra dig för att driva trafik till din webbsida?
 4. Specificera webbplatsen utifrån design, funktioner och tekniska lösningar.
 5. Hur ska webbplatsen bidra till nya kunder? Till exempel är målet nya leads och fler orders?


Man behöver alltid göra sin egen hemläxa innan man påbörjar en upphandling av en ny webbsida. Kort sagt behöver du skriva en lista med specifikationer över dina krav tillsammans med en genomtänkt webbstrategi för att marknadsföra hemsidan.

Sätt ihop en teknisk kravspecifikation inför själva upphandlingen

Här har vi listat några saker som vi själva tycker bör ingå i en kravspecifikation:

1. Generella krav

 • Funktioner eller stöd för tredjepartsfunktioner listar du under generella krav. Det kan exempelvis vara:
 • Det ska gå att lägga upp, ändra och ta bort text, bilder och videos.
 • Responsiv design.
 • Webbsidan ska vara SEO-anpassad. 
 • Sökfunktion, exempelvis kunna söka efter produkter i en webbshop.
 • Kontaktformulär.

2. Innehåll

Här listar du de sakerna som du vill att innehållet ska visa, hur webbsidan ska spegla dina mål och generellt vad man ska tänka på om man lägger upp innehåll på din webbsida. Det är till exempel:

 • Webbsidan ska återskapa vad [företagets] verksamhet går ut på.
 • Call to action på alla sidor.
 • Skylta med våra tjänster.

3. Text

Vad ska man tänka på när det gäller texten på din webbsidan? Det listar du här, det kan vara:

 • Alla sidor ska ha en H1, det vill säga en rubrik.
 • Innehållstexterna ska vara minst 300 ord.
 • Partners, till exempel leverantörer med fler.

4. Visuellt

Vad ska man tänka på när det gäller det visuella på din webbsida? Vad har du för grafisk profil? Här kan du exempelvis lista:

 • Allt visuellt material, så som bilder, ikoner, färgade fält med mera, ska vara av hög kvalitet.
 • Bilder på anställda.

5. Optimering för besökaren

Hur ska du skapa en bra användarupplevelse? Här listar du de sakerna som du anser krävs för att dina besökare ska få en bra användarupplevelse. Det är till exempel:

 • Besökaren ska hitta vad den söker, max tre klick för att komma dit man vill.
 • Webbsidan ska på ett naturligt sätt leda besökaren vidare.
 • Det ska finnas kontaktinformation på alla sidor.

6. Övriga funktioner

Ska din webbsida ha några andra funktioner såsom nyhetsmodul med nyhetslistning, en blogg, social media-knappar eller någon annan funktion? I så fall behöver du lista även de sakerna. Det kan vara bra att tänka på att man också bör ha någon form att statistikfunktion kopplad till webbsidan så du kan mäta hur många besökare webbsidan får, till exempel Google Analytics.

Är det en mer komplext webbsystem som ska byggas behövs vanligtvis flödesschema, usercase och en fylligare specifikation. Detta område kommer vi beröra närmare i ett kommande blogginlägg.

Ta fram en översikt på innehållet

Utöver en kravspecifikation behövs också en sitemap så du kan se strukturen på din webbsida. Om du redan har en webbsida behöver du också kolla över det innehållet du har idag, om något behöver uppdateras eller kanske tas bort och göras om på nytt. Man behöver också identifiera målsidor, syftet med varje sida och hur man tänker att sidorna ska vara placerade i navigeringen, så att det blir ett naturligt flöde. 

När du ska bygga en ny webbsida är det bättre att tänka igenom webbsidan flera gånger innan du påbörjar arbetet.

Slutsats: Det lönar sig att göra hemläxan inför varje webbprojekt!

Det blir mycket lättare om förarbetet är grundligt gjort och produktionen sedan flyter på istället för att du stöter på motgångar.

Lycka till med din nya webbsida och har du några frågor eller vill att vi hjälper dig, tveka då inte att höra av dig till oss!