Säljande text och design gör skillnad

Detta blogginlägg vill belysa 2 enkla sanningar. Du vill skapa ett intresse för dina nyhetsbrev. De ska leda besökaren vidare till din sajt så de där kan agera, tex lägga en order eller ta en kontakt.

Så vad ska man tänka på? Här ger vi ganska många tips som indelat på tre områden

1. Gör det enkelt och ha fokus på målet

– Förenkla e-postmeddelandet. Ha få ämnen, kategorier, underrubriker, länkar och bilder.

– Begränsa antalet knappar och länkar. Klickbara knappar bör vara lagom för en fingertopp och se till att ha få, helst bara ett, budskap per utskick.

– Använd en tydlig struktur och skriv kort. Rubriker ska vara tydliga och enkelt beskriva textens innehåll. Ta bort allt som inte är relevant. Det viktigaste först.

– Tänk på ordvalet och hur du uttrycker dig, se till att håll språket enkelt och rakt. Berätta för läsarna exakt varför de borde trycka och vad de får ut av att göra det. Använd gärna verb som manar till direkt handlig. CTA:er ska kunna ge direkt svar på de tre frågorna ”vad?”, ”varför?” och ”när?”.

– Innehållet måste engagera, Innehållet ska engagera och uppmuntra läsare att agera. Innebörden av meddelandet ska understödja själva CTA:en. Använd också design som drar ögat till den.

2. Textlayout & Design – Less is more

– Nyhetsbrevet måste funka bra på mobila enheter. Testa den leverantör & designmall du tänkt använda.

– Enkel design – använd helst endast en kolumn med innehåll för att hålla designen så enkel, ren och tydlig som möjligt.

– Gör klickbara ytor ganska stora och placera dem inte för nära varandra för att användaren inte ska råka klicka på fel ställen.

– Styckesindelning, en tanke ska vara lika med ett stycke. Undvik långa förklaringar eller resonemang, håll dig till saken. Hänvisa till din sajt med en länk för mer utförligt material.

– Undvik uppräkningar i löpande text. Kom ihåg att listor också tar utrymme, ha därför inte för många listor i samma nyhetsbrev.

– Radlängd. Undvik långa rader då ögat har svårt att följa dessa. Det finns rekommendationer på 30-50 tecken i en rad; testa och se vad som blir bäst.

– Typsnitt. När det gäller text på skärm är Arial och Verdana mer lättlästa än Times New Roman.

– Kontrast. Sträva efter hög kontrast. Svart text på vit bakgrund är fortfarande oöverträffat när det gäller hög läsbarhet.

– Länkar. Skrivs alltid med antingen understruken text eller med en annan färg; reservera ett utseende för länkar och använd det konsekvent.

3. CTA; Call to action – Gör det enkelt för läsaren att agera

Du vill förmodligen inte att ditt nyhetsbrev bara ska öppnas och läsas. Med största säkerhet vill du att mottagaren ska agera på något sätt genom att klicka, köpa, beställa eller kontakta dig. Detta kallas ”Call to Action” eller CTA. En CTA kan vara en bild, en text eller det vanligaste; en knapp.  Tänk på att använda tydlig text och grafik (färg, form och storlek) att här ska läsaren klicka för att utföra något. Det är mycket viktigt att landningssidan dit länken leder alltid måste vara relevant. Ha inte för många budskap i samma utskick, använd hellre länk eller knapp till samma landningssida på flera ställen i nyhetsbrevet.

– Låt knappar och länkar du vill mottagaren ska klicka på få gott om utrymme. Du kan dra mer uppmärksamhet till din CTA om du lämnar ett tomt fält runt din knapp. Låt övrig text och bilder vara en bit ifrån. På så sätt står den ut mer från det övriga innehållet i brevet.

– Infoga ikoner och bilder. Att infoga visuella ledtrådar i din CTA kan du öka klickfrekvensen. Till exempel, en shoppingikon i form av en varuvagn kan göra din CTA mer intressant och uppmuntra till mer klick.

– Färg drar uppmärksamhet. Använd färg som drar uppmärksamhet till din CTA genom att låta den kontrastera mot bakgrunden. Men tänk också på hur väl den stämmer överens med det övriga färgtemat i ditt nyhetsbrev.

– Säkra din CTA för olika e-postklienter. Även om bildbaserade knappar i regel ger fler klick kan det hända att vissa e-postklienter kan blockera dem. De riskerar därmed att bli osynliga för läsaren. Motverka detta genom att använda en säker teknik för knapparna. Detta genom att kombinera HTML text, bakgrundsfärger och bakgrundsbilder för att skapa en knapp som bli r synlig även när bilderna blockeras. Om du fortfarande är osäker – se alltid till att ha en alternativtext till din CTA som en backup.

Det handlar om att få fram och då måste det funka på detaljnivå

Att lyckas med textlayout och design är inte så svårt, håll det enkelt och överskådligt. Utgå från att alla som öppnar ditt nyhetsbrev bara ger dig 10 – 15 sekunder för att hitta ditt budskap och på samma tid ta beslut om man ska klicka sig vidare.

På Argonova Systems hjälper vi dig gärna med utformning av nyhetsbrev och hur du lyckas med din digitala strategi.