Satsa på m-handel

Antalet sålda smartphones och surfplattor ökar stadigt. I december 2012 såldes fler surfplattor än datorer i Sverige och som en naturlig följd av det beräknas m-handeln (mobila e-handeln) öka kraftigt under 2013. Det innebär att det är dags att se över kraven som ställs på webben och de mobila plattformarna.

Dagens användare förväntar sig en komplett upplevelse oavsett via vilken enhet de besöker en webbplats. Sajter som är läsvänliga oavsett om besökaren använder dator, surfplatta eller mobil ökar i popularitet.

Surfplattorna och smartphones har ändrat våra shoppingvanor på nätet och ett så kallat ”multi-screening-beteende” blir allt vanligare. Konsumenterna använder sin smartphone för att samla fakta och jämföra priser. Själva köpet sker ofta senare på en annan plattform. Det ökar behovet av att kunna synkronisera sina aktiviteter mellan olika plattformar för att ge konsumenten en smidig upplevelse.

M-handeln minskar även avståndet mellan e-handeln och den fysiska butiken. Företagen kan belöna sina kunder med rabattkuponger och erbjudanden om de använder check-in-applikationer som till exempel Foursquare och Facebook. Kunderna kan även använda sina sociala nätverk för att få stöd, tips och rekommendationer i köpsituationen.

Handlare som inte anpassar sina sajter för m-handel riskerar att tappa i försäljning och skada relationen till sina kunder. Tyvärr uppfyller dagens e-handlar sällan mobilanvändarnas förväntningar, trots att de är en viktig kundgrupp som anses vara köpstarka och gärna spenderar sina pengar.

De handlare som vill vara med på tåget måste ligga steget före och föreställa sig vilka krav konsumenterna kommer ha i framtiden. För att klara omställningen måste de förbättra sina produkter och tjänster på de mobila plattformarna. De återförsäljare som tänker bortse från sina mobila besökare gör det på egen risk.