Skapa trygghet och öka försäljning

Sex procent av Sveriges totala omsättning av detaljhandeln sker nu via E-handel och siffran växer. Nästa steg är att göra livsmedel till en naturlig sak att handla digitalt. Men för att E-handeln ska öka för alla produkter så är tryggheten på hemsidorna en viktig fråga. 

Många svenskar känner sig idag trygga med att handla via internet men ungefär 50 % säger sig ibland vara orolig för säkerheten vid E-handel.

Grunderna för att skapa trygghet

Det finns några saker man som företagare kan göra för att få sina kunder att känna sig tryggare och därmed öka konverteringsgraden. Först måste man vara tydlig med kontaktuppgifterna till företaget. Det ska finnas adress, telefon och e-postadress tillgängligt på hemsidan. Bonus är om man har med några rader om företagets historia och kanske dess affärsidé och vision, då startar man en relation med kunden som får lära känna företaget/varumärket och tryggheten ökar. Att införskaffa en Trygghetscertifiering och visa symbolen tydligt på hemsidan är en bra investering. Vanligast och mest välkända är Trygg e-handel och Certifierad E-handel. Det är också en god idé att använd en välkänd betalningslösning, samt att man jobbar med välkända varumärken och visar deras logos skapar trygghet. 

Lyft fram kundnyttan

Det är också viktigt att kunden ska känna sig nöjd och trygg med produkten och vad den ger dem. Handel via E-handel gör att kunden oftast inte kan känna och testa produkten innan så därför är det extra viktigt att beskriva produkten och dess funktioner tydligt så kunden inte blir besviken. Bra att tänka på är att lyfta fram vilket värde produkten kan ge, vilken nytta och det som betyder mest i kundens beslutsprocess. Säljer man exempelvis hudvård så lyft fram vilka resultat produkten ger och som i all marknadsföring, lyft fram och utnyttja företagets Unique Selling Point.

Sammanfattningsvis, om man har med kontaktuppgifter, trygghetscertifiering, betalningslösning och lyfter fram kundnyttan med produkterna så skapas trygghet och konverteringsgraden kommer gå upp! 

*Enligt e-barometerns helårsrapport 2013