Skriv för responsiv webb

Storleken på skärmen påverkar läsarnas läsmönster och för att få texter att fungera på responsiva sidor krävs att man ännu striktare följer de rekommendationer som gäller vid traditionellt webbskrivande.

Börja med det viktigaste

Inled alltid dina texter med det viktigaste. Har besökaren en liten skärm kanske den bara ser rubriken och de två första meningarna. Gå rakt på sak och skippa inledningen så är chansen att besökaren nås av ditt budskap mycket större. Kan det finnas flera anledningar till varför besökaren kommit till din sida och vilken sorts information de söker så se till att vara noga med att dela in informationen i stycken och sätt tydliga underrubriker.

Slösa inte med utrymmet

Styckesindelning är en självklarhet och underlättar för läsaren att förstå skribentens resonemang och få naturliga uppehåll i läsningen vilket gör det lättare att ta sig igenom texten. När det gäller responsiv design är det viktigt att textstyckena inte blir allt för korta. Korta stycken förbrukar onödigt mycket utrymme för den som har en liten skärm, för den som har en stor skärm känns texten osammanhängande och hackig. Stycken som ligger nära innehållsmässigt kan gott slås ihop för att underlätta läsningen och spara plats.

Undvik Långa ord

Långa ord lämnar fula tomrum och tar onödigt utrymme vilket märks extra tydligt när raderna är korta och radbrytningarna fler. Försök använda korta ord och skriv om långa ord som. Till exempel kan man skriva fodral för basfiol istället för basfiolsfodral. Man kan också använda sig av mjuka bindestreck när man skriver texten. Ett mjukt bindestreck är ett bindestreck som bara dyker upp när det behövs, får hela ordet plats på raden skrivs inte bindestrecket ut. För att skapa mjuka bindestreck lägger man in ­ i HTML-koden.

Allt fler webbplatser går över till att bli responsiva, dvs anpassar sig efter den skärmstorlek besökaren har oavsett om det är mobil, dator, surfplatta eller något annat. Detta ställer naturligtvis även lite krav på innehållet på webbplatsen. Genom att vara noggrannare med att följa de vanliga rekommendationerna för webbskrivande underlättar man för alla besökare, oavsett skärmbredd, att ta sig igenom texten.