Stärk identiteten med en grafisk profil och manual

Företagets grafiska profil är en viktig del av det företaget kommunicerar med omvärlden. Att företaget presenteras på ett enhetligt sätt är viktigt och stärker varumärket samt ger en professionell bild av företaget. För många är det självklart men andra tänker inte på hur viktigt en konsuments första intryck är.

Företagets identitet är starkt förknippat med hur det presenteras visuellt och därför är det så viktigt att man är konsekvent i hur man använder det grafiska materialet.

För att underlättar arbetet med att hålla en enhetlig grafisk profil bör företagets grafiska profil och riktlinjer för användandet sammanfattas i en grafisk manual. En grafisk manual är ett stöd för alla som hanterar varumärket och säkerställer att det grafiska materialet hanteras på ett liknande sätt av alla som arbetar med företagets kommunikation och informationsmaterial, såväl anställda som reklambyråer och tryckerier. Även personer utan kunskaper inom grafisk design ska kunna använda sig av manualen och utforma acceptabelt material.

Välj nivå för den grafiska manualen / profilmanualen

De senaste åren har det på grund av uppkomsten av nya medier blivit allt centralare men också svårare att bryta igenom mediebruset. Det är viktigt att man håller en rimlig nivå för profilen. Risken med en allt för utförlig manual är att användarna inte orkar sätta sig in i den utan struntar i regelverket och istället utformar informationsmaterial utifrån eget tycke.

Den grafiska manualen bör ge en grundläggande beskrivning och riktlinjer för hur logotyp, färger och typsnitt bör användas. En mer detaljerad och utförlig manual berättar kanske även vilket tonläge som ska användas i skrift och grundregler för bildspråk samt hur annonser, utställningsmaterial och webbsidor ska utformas för att hålla en tydlig och konsekvent form. Det kan också vara värdefullt att ta upp exempel på misstag för att minska risken att det grafiska materialet utformas på felaktigt sätt.

Ju större företaget är desto fler personer kommer arbeta med den grafiska profilen och den grafiska manualen får en allt viktigare roll. Genom att vara konsekvent i kontakten med omvärlden skapar man förtroende och ger ett trovärdigt intryck.