Det börjar med en bra logotyp!

Många sätter likhetstecken mellan varumärke och logotyp. Så är det förstås inte, men en bra logotyp är den bild som allmänheten har av företagets varumärke. Ofta är logotypen det första visuella intryck som man får av ett varumärke. Det ögonblicket är av stor vikt för företagets varumärkesbyggnad.

Så vad är då en bra logotyp och vad ska den förmedla vid den första anblicken?

Till att börja med måste logotypen se professionell ut och den får gärna sticka ut från mängden. En logotyp kan inte berätta hela historien om varumärket men man bör se till att den förmedlar de grundläggande värderingarna. Färg, form och typsnitt är starka värdebärare som mycket snabbt tolkas av hjärnan. Redan med logotypen kan man alltså förmedla känslor som gör att kunder känner sig tryggare.

Tryggheten kan börja med att man tycker intrycket är seriöst och professionellt, men sen måste det stämma överens med det övriga intrycket av företaget. Företag som säljer leksaker och advokatfirmor behöver till exempel ha olika känsla i sina logotyper för att man skall känna att helhetsintrycket stämmer.

Vad är en professionell logoype och vem gör den?

En professionell logotyp måste uppfylla vissa tekniska krav. Kraven skiljer sig från vilket sammanhang som den används i. På webben finns vissa krav och för tryck finns andra. Ibland måste man ha flera varianter av logotypen för att kunna få bästa kvalitet i alla medier man vill använda den i. 

Förutom de tekniska frågorna handlar det om att lyckas formge logotypen för att presentera sitt varumärke på rätt sätt. Talang för färg och form är viktigt, men erfarenhet från yrket är naturligtvis värdefullt. En erfaren designer undviker tidigare misstag och har en kunskapsbank som gör att de värdeord man vill förmedla kan presenteras.

Att anlita en reklambyrå är oftast bra även om någon anställd eller någon man känner är duktig på formgivning. Om man inte vet de tekniska kraven så kan det bli tidskrävande och kostsamt att rätta till de fel som kan uppstå och man kan hamna i situationen att man måste göra om logotypen, vilket kan vara påfrestande för varumärket. När man väljer reklambyrå så ber man dem att presentera tidigare arbeten de gjort. Man kan ofta se kvalitet och bredd på deras portfolio.