Varför e-handel? Några webbstrategiska tankar

I vår artikel webbstrategi för e-handel målar vi upp en värld av utmaningar och svårigheter som öppnas för den som tänker börja med e-handel. För att balansera något kommer här några fördelar med e-handel som andra säljkanaler har svårt att matcha.

– Ger möjlighet att öka försäljniningsvolymen
– En kanal för marknadsföring
– Saknar geografiska begränsningar
– Alltid öppet
– Du kan nå nya kundsegment
– Möjlighet att stärka ditt varumärke / produktmärken
– Kanal för service
– Minska kostnader i fråga om butikshyra.
– Ökad möjlighet att förstå kunderna genom webbanalys
– Multikanalförsäljning enklare på nätet

Skulle tro att denna lista ger övertygande argument för de flesta som bedriver handel att också överväga försäljning på nätet.

Ytterligare något tips om hur du kan lyckas med din webbstrategi för e-handel kan vara att också väga in Long tail-försäljning, och inte bara sikta på volymprodukter. Att dessutom göra kundservice till ett medvetet konkurrensvapen kan ofta vara mycket effektivt.

Men som sagts tidigare, e-handel lyckas inte utan vidare, till en början krävs att man gör en analys och tar fram en webbstrategi, gör det!