Varför vi inte gör en pitch för att få en order

Pitching innebär att en potentiell klient skickar ut ett designuppdrag till flera designers eller designbyråer, vilka utan betalning ska ta fram designförslag till beställaren, varefter denne väljer det förslag som faller bäst i smaken; och sedan får förhoppningsvis producenten betalt.

Utövandet av pitching är något som funnits i design-branschen i många år, och många tar detta arbetssätt för givet. Det är inte så konstigt, eftersom det finns vissa kortsiktiga fördelar – framförallt för klienten – med en pitch.

Fördelarna är t.ex. att unga oetablerade designers eller t.o.m. amatörer kan ha en möjlighet att visa sina förmågor i förhoppning om att kamma hem ett projekt. En pitch kan i en del fall maskeras som en designtävling. Beställaren i sin tur kan få se flera förslag på en design, och välja den som faller bäst i smaken.

Pitch med problem

Det finns flera allvarliga problem med att arbeta på detta sätt. Det underminerar hela synen på design-branschen som en legitim profession. Är en designers arbetstimmar – verkliga pengar – mindre värda än de i andra branscher?

Skulle du t.ex. förvänta att en städfirma skulle komma till dig, med förutsättningen att om du gillar slutreslutatet så kanske de får betalt för nedlagd tid? Eller att en snickare bygger en trappa i ditt hem, men denne får endast betalt om du gillar hur trappan ser ut? Om du inte gillar trappan kan ju snickaren åtminstone ta ett foto av den och ha som referens, eller hur?

Självklart förstår du att de aldrig skulle ställa upp under sådana förutsättningar. Men varför skulle då fem designers lägga ner flera timmar var – för att sedan fyra av dem inte ska få någon ersättning för det? Den lönen blir ingen mätt på.

Blir en pitchad design verkligen det bästa för dina affärer?

Ett annat problem med en pitch är att det sällan eller aldrig ingår någon förstudie eller ordentlig kommunikation mellan beställare och leverantör. Ansvaret att välja den bästa designen hamnar hos beställaren, och dennes personliga smak, även om designen kanske inte är den bästa ur affärsmässig och kommunikativ synpunkt.  

Är det inte bättre det ansvaret läggs på en designer med rätt utbildning och med förutsättningar att producera en design som inte enbart är ”snygg” enligt beställaren, utan som kommunicerar rätt saker och fungerar för målgruppen på bästa sätt?

Hur kan man hitta rätt designer?

För att hitta rätt leverantör kan man undersöka vilka projekt designern eller designfirman gjort förut, och vad deras kunder har tyckt om samarbetet och resulatet. Och ställ dig frågan: har de ett arbetssätt som jag känner mig trygg med?

Argonova har flera kunder som rönt stora framgångar, och som återkommit med nya uppdrag. Det är lojalitet, trygghet och ett långsiktigt samarbete som ingen pitch kan ersätta. Vi känner ett stort ansvar för våra projekt och har gott självförtroende för att vi kan leverera ett resultat som inte vara våran klient kommer att tycka är snygg – utan som dessutom levererar affärsnytta. Vår nöjd-kund-garanti för logotyp-beställningar är ett bevis på detta.

Därför gör vi inte en pitch för att få en order.