Varumärkesstrategi - Med ett starkt varumärke blir allt enklare

I takt med att företag, produkter och tjänster blir allt mer lika varandra på marknaden ökar vikten av att vårda och bygga sitt varumärke. Ett varumärke laddat med rätt emotionella värden är ofta skillnaden mellan en lyckad eller missad försäljning. Att bygga ett varumärke är därför en viktig faktor i företagets framgång.

Hur uppstår starka varumärken?

Ett varumärke kan beskrivas som ett knippe associationer. Ett starkt varumärke är välkänt, tydligt och positivt laddat. I regel börjar det med en affärsidé och några bärande värderingar. Värderingarna är grunden för hur företaget agerar i olika situationer och skapar en kompass över tid. Styrkan i ett varumärke utgår därför alltid från värdegrunden. Att förpacka och kommunicera varumärket kommer i steg två. När företagets värderingar och affärsidé jobbar ihop med stark extern kommunikation uppstår magin.

Var står ditt varumärke idag?

Innan du påbörjar ett varumärkesarbete är det bra att ta reda på vilken bild som finns av ditt varumärke både internt och externt. Det ger en bra plattform att utgå från och ger även svar på hur bra den interna bilden stämmer överens med den externa. Det är inte ovanligt att man har en övertro på andras kännedom och förmåga att veta vad det egna varumärket står för. En extern partner kan därför ge värdefull feedback och leverera nyttiga sanningar innan det är dags att börja bygga kommunikation och visuell identitet.

Vi har erfarenhet av att kommunicera och profilera varumärken.

Vi har alltid marknadsglasögonen på och vilar våra rekommendationer på både fakta och upplevelse. Vi har lång erfarenhet av att skapa långsiktig hållbar varumärkeskommunikation. Att börja varumärkesresan är att frigöra kraften i ditt företag. Först när värdegrunden tas på allvar och blir levande får man med sig sina medarbetare på riktigt. De företag som hamnar högst på listor över starka varumärken är nästan alltid de som har varit bäst på att skapa en levande kultur kring sin värdegrund. Att jobba aktivt med sin värdegrund är att förstå hur affärsnytta uppstår

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa dig att positionera dig och långsiktigt bygga ditt varumärke!