Varumärkesstrategi – 10 tips som bygger starka varumärken!

webbstrategi

Ett varumärke kan beskrivas som ett knippe associationer kopplat till ett företagsnamn, tjänst eller produktnamn. Ett starkt varumärke är välkänt, tydligt och positivt laddat, Top of mind helt enkelt! Uppmärksamhet i ett bredare sammanhang kännetecknar oftast starka varumärken tex när det kommer till sociala frågor, miljö och samhällsdebatten.

En praktiskt användbar varumärkesplattform får inte vara för omfattande eller diffus, hellre konkret kärnfullt som sammanfattar varumärket och som ger en tydlig vägledning i kommunikationen. Varumärkesplattformen kan vara utformad på olika sätt och innehålla olika beståndsdelar.

På Argonova är vi vana att hjälpa Startups, mindre och medelstora företag att bygga sitt varumärke! Här följer några delar som ofta ingår i en varumärkesplattform. Läs mer om varumärkesstrategi.

1. Affärsidé – Skapa en fokuspunkt!
Affärs- eller verksamhetsidén beskriver kort och koncist vad företaget eller organisationen gör och för vem. Håll det enkelt och tydligt tänk inte att allt måste komma med.

2. Mission & Vision – Tränger man lite djupare behövs också något som motiverar inifrån.
Varför finns vi och vad vill vi åstadkomma? Vad är vår mission som vi med stolthet kan stå upp för? Besläktat är visionen som också uttrycker långsiktiga mål och ger en riktning vart ni strävar.

3. Bygg varumärket kring ett bra namn och en stark logotyp.
Arbetet att ta fram en logotyp och grafisk profil bör vara det första du gör innan du går vidare med all övrig kommunikation, utan logotyp funkar det inte. Här är utmaningen att skapa starka uttryck och känslor med små nyanserade medel.

4. Varumärkeslöfte – Vad borgar märket för?
Varumärkeslöftet sammanfattar ert åtagande ert ”löfte” till kunden. Knyt detta till era USPar och de målgrupper ni har. Lev löftet vid varje kommunikationstillfälle och kundkontakt.

5. Kärnvärden – Värderingar hjälper att hålla kursen!
Vilka är era värdeord eller värdegrund, håll er till en handfull begrepp och utveckla dem med några enkla meningar som kan vägleda det dagliga arbetet inom företaget.

6. Positionering – Var står ni idag i förhållande till era konkurrenter?
Sätt upp nyckeltal, KPIer som ger en bild av er position på marknaden i förhållande till era konkurrenter. Sätt mål hur ska utveckla er position framåt och som anger en tydlig riktning.

7. Målgrupper – Vem är kund hos er?
Målgrupperna är de personer ni riktar er kommunikation till. Analysera gärna de olika målgruppernas behov och önskemål och hur ni möter respektive grupp med ert erbjudande.

8. Håll en linje med ett passande maner, tonalitet och attityd
Här ingår både text och bildspråk och här är målet att hitta en enhetlig nivå i er kommunikation som framförallt inbegriper känslor och attityder. Givetvis ska inte styrningen förhindra olika nivå beroende på kanal och målgrupp.

9. Hitta en Tagline / USP / Slogan som ni kan knyta en kommunikation kring.
Här är målet att visa hur ni och ert varumärke sticker ut och är unika i ert erbjudande på ett positivt laddat sätt. Oftast är det en textrad som står under eller intill logotypen.

10. Inkludera medarbetarna så alla drar i samma riktning!
Med en konkret profilmanual eller varumärkesplattform blir det enklare att få med medarbetare och andra aktörer i arbetet att bygga varumärket. Informera, engagera och tilldela resurser så bygger du ett lag där alla drar i samma riktning.

Ett starkt varumärke stärker din position på marknaden och gör att du säljer mer!
På många sätt så handlar allt i ditt varumärkesbyggande om att positionera dig. Var konsekvent i all din kommunikation. Lika viktigt är det att dina anställda är med på tåget och stärker den bild ni vill förmedla om ert företag till omvärlden. Detta ska prägla er hemsida, er marknadsföring, kontakterna med kunden och allt ni gör.

Ta en kontakt så berättar vi mer hur vi kan hjälpa dig att positionera dig och långsiktigt bygga ditt varumärke!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev