10 tips som bygger starka varumärken!

webbstrategi

Ett varumärke kan beskrivas som ett knippe associationer kopplat till ett företagsnamn, tjänst eller produktnamn. Ett starkt varumärke är välkänt, tydligt och positivt laddat, Top of mind helt enkelt! Uppmärksamhet i ett bredare sammanhang kännetecknar oftast starka varumärken tex när det kommer till sociala frågor, miljö och samhällsdebatten.

En praktiskt användbar varumärkesplattform får inte vara för omfattande eller diffus, hellre konkret kärnfullt som sammanfattar varumärket och som ger en tydlig vägledning i kommunikationen. Varumärkesplattformen kan vara utformad på olika sätt och innehålla olika beståndsdelar.

På Argonova är vi vana att hjälpa Startups, mindre och medelstora företag att bygga sitt varumärke! Här följer några delar som ofta ingår i en varumärkesplattform. Läs mer om varumärkesstrategi.

Så hur bygger man ett varumärke från grunden?

Att bygga ett varumärke är en process som sträcker sig långt bortom att bara skapa en snygg och igenkänningsbar logotyp. Det handlar om att skapa en koppling med ditt företags målgrupp, se till att ni står ut från era konkurrenter och förmedla en identitet som förblir unik.

I detta blogginlägg kommer vi att utforska 10 stycken viktiga nyckelelement som man bör tänka på under uppbyggnad av varumärke.

1. Affärsidé – Skapa en fokuspunkt!
Affärs- eller verksamhetsidén beskriver kort och koncist vad företaget eller organisationen gör och för vem. Affärsidén kan kallas hjärtat av varumärket och beskriver vad företaget gör och för vem det gör det. Att hålla affärsidén enkel och tydlig hjälper dig att skapa ett fokusområde som vägleder både interna beslut och extern kommunikation. En välformat affärsidé blir din grundpelare som kommer hålla hela varumärkesuppbyggnaden stabil och sammanhängande.

2. Mission & Vision – Tränger man lite djupare behövs också något som motiverar inifrån.
Varför finns vi och vad vill vi åstadkomma? Vad är vår mission som vi med stolthet kan stå upp för? Besläktat är visionen som också uttrycker långsiktiga mål och ger en riktning vart ni strävar.

Genom att funder på företagets syfte och mål har ni möjlighet att ge anställda och era kunder en större känsla av mening och engagemang i varumärket.

3. Bygg varumärket kring ett bra namn och en stark logotyp.
Namnet och logotypen representerar varumärkes visuella identitet. Att arbetet fram en logotyp och grafisk profil bör vara det första du gör innan du går vidare med all övrig kommunikation, utan logotyp funkar det inte.

Dessa element är oftast det som kunderna kommer först i kontakt med och bör därför skapa starka känslor och kopplingar. Det är därför av vikt att ta fram en logotyp som inte bara är minnesvärd utan också överensstämmer med varumärkets övergripande ton och värderingar. Här blir en utmaning att skapa starka uttryck och känslor med små nyanserade medel.

4. Varumärkeslöfte – Vad borgar märket för?
Varumärkeslöftet är en bindande överenskommelse mellan företaget och era kunder. Det sammanfattar ert åtagande, ert ”löfte” till kund. Knyt detta till era USPar och de målgrupper ni har för att skapa en känsla av relevans och trovärdhet. Genom att leva upp till varumärkeslöftet vid varje kundinteraktion stärks förtroendet och lojaliteten för varumärket.

5. Kärnvärden – Värderingar hjälper att hålla kursen!
Kärnvärden är de grundläggande principer som styr företagets beslut och handlingar. Fundera på företagets kärnvärden och vilka som är era värdeord? Håll er till en handfull begrepp och utveckla dem med några enkla meningar som kan vägleda det dagliga arbetet inom företaget. Detta kommer hjälpa företaget att bygga förtroende och skapa en positiv företagskultur.

6. Positionering – Var står ni idag i förhållande till era konkurrenter?
Positionering handlar om att förstå vad ett företag står på marknaden i förhållande till sina konkurrenter. Det innefattar att sätta upp nyckeltal och KPIer för att få möjlighet att utvärdera och jämföra. Målen för positionering bör inte bara reflektera vad ni gör idag utan också bygga upp en riktning hur företaget planerar att utvecklas och definiera sig på marknaden.

Men hjälp av en SWOT-analys kan du ta hjälp för att hitta företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

7. Målgrupper – Vem är kund hos er?
Målgrupperna är de personer ni riktar er kommunikation till. Att förstår och definiera målgrupper är avgörande för att skapa relevant och effektiv kommunikation.

Har du hört talas om personas? Detta är en vanlig modell att använda i framtagandet av målgrupper. Genom att skapa en eller flera personas kommer ni får en större förståelse för era kunders behov och önskemål. När ni har förstått era kunder kan ni anpassa erbjudandet och enklare skapa en personlig koppling till varje målgrupp.

8. Håll en linje med ett passande maner, tonalitet och attityd
Här ingår både text och bildspråk och här är målet att hitta en enhetlig nivå i er kommunikation som framförallt inbegriper känslor och attityder. Det är dock viktigt att anpassa sig till olika kanaler och målgrupper utan att förlora den övergripande enheten.

9. Hitta en Tagline / USP / Slogan som ni kan knyta en kommunikation kring.
Hitta en minnesvärd tagline, unik säljpunkt (UPS) eller slogan som kan sätta tonen för varumärkets kommunikation. Här är målet att visa hur ni och ert varumärke sticker ut och är unika i ert erbjudande på ett positivt laddat sätt. Den kommer agera som en komprimerad version av företagets kärnidentitet och är oftast en textrad som står under eller intill logotypen.

10. Inkludera medarbetarna så alla drar i samma riktning!
Företagets medarbetare utgör en central roll i att förmedla och stärka varumärket. Genom att tillhandahålla en konkret profilmanual eller varumärkesplattform blir det enklare att få med medarbetare och andra aktörer att engagera sig i uppbygganden av varumärket. Informera, engagera och tilldela resurser så bygger du ett lag där alla drar i samma riktning.

Ett starkt varumärke stärker din position på marknaden och gör att du säljer mer!

Ett starkt varumärke är resultatet av en noggrant utformat och genomgående varumärkesstrategi som integrerar alla dessa element på ett sammanhängande sätt. Genom att hålla fast vid dessa principer kan företaget bygga och stärka varumärket över tid, vilket i sin tur leder till ökad framgång på marknaden.


På många sätt så handlar allt i varumärkesbyggnaden om att positionera sig på marknaden. Tänk på att vara konsekvent i all din kommunikation. Lika viktigt är det att dina anställda är med på tåget och stärker den bild ni vill förmedla om ert företag till omvärlden. Detta ska prägla er hemsida, er marknadsföring, kontakterna med kunden och allt ni gör.

Vill du veta mer om hur du kan ta ditt företag till nästa nivå? Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig för att långsiktigt bygga ditt varumärke!

Inlägget är uppdaterat 2023-12-22