Vikten av användarvänliga CMS

Ett företags webbplats spelar en viktig roll i marknadsföringen. Sajten ska stärka varumärket, inge förtroende, locka besökare och helst få dem att bli kunder. För att lyckas med det är det viktigt att innehållet på webbplatsen är aktuellt, pålitligt och att informationen uppdateras regelbundet.

Att det CMS som används för att sköta sidan är användarvänligt är en förutsättning för att sajten ska vara lätt att sköta. Många CMS ger känslan av att slutanvändaren fullständigt glömts bort och att det krävs en mindre examen i programmering för att göra en enkel uppdatering. I själva verket är det ovanligt att webbadministratören har den kompetensen. Därför är det så viktigt att det publiceringsverktyg man väljer har hög användbarhet.

Vid en krissituation är det i allra högsta grad betydelsefullt att det går att publicera information snabbt. Det ska vara enkelt att skapa nyheter, ladda upp bilder, publicera information och ändra i sidor. Helst så enkelt att vem som helst kan sköta sidan och att man inte är beroende av en person. Att systemet är webb-baserat och går att nå när som helst och var som helst är också viktigt.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev