Webbstrategi – KPIer som hjälper dig att lyckas

nyckeltal

Man hör ofta att det talas om hur man med en digital strategi kan lyckas på nätet. I samma andetag knyter man ofta lyckade satsningar på nätet till att de är mätbara och därmed enkla att besluta om. Detta är utan tvivel sant, det finns stora fördelar med marknadsföring på nätet, både är det kostnadseffektiv och mätbart.

Samtidigt märker vi från de kundgrupper vi jobbar med att det finns många frågor hur man får detta att funka i praktiken. Hur och vad ska jag mäta på min marknadsföring? Hur får jag framgång med min webbstrategi?

I detta blogginlägg ska vi försöka besvara dessa frågor och då skriver vi främst för våra kundgrupper som är små och medelstora företag både inom e-handel och tjänsteproducerande.

KPI är en förkortning för Key Performance Indicator och är ett mått på utfallet och effektiviteten av dina aktiviteter.

Använd digitala KPIER för att utveckla er webbnärvaro

KPI är en förkortning för Key Performance Indicator och är ett mått på utfallet och effektiviteten av dina aktiviteter. Själva idén är att identifiera nyckeltal som visar hur företaget utvecklas.  Ungefär som en kompass ger dessa nyckeltal hjälp att navigera marknadsaktiviteterna för att nå uppsatt mål på bästa sätt.

För de minsta verksamheterna gör vi sällan någon mer omfattande analys med en mängd parametrar som vi följer. I stället handlar det mer om att identifiera några kanaler där man vill synas samt att man sätter en budget och utifrån det skapar en webbstrategi för den specifika verksamheten och den målgrupp man identifierat. Uppenbart blir detta mer komplext för större verksamheter, men tipset är att försöka hålla nere antalet KPIer eller nyckeltal.

Hur hittar man KPIER eller nyckeltal att mäta mot?

Identifiera syftet med webbplatsen. Börja med att hitta det som är viktigast att mäta på er webbplats. Varför finns webbplatsen och vad är dess syfte? Omvandla svaret på syftet med sajten till något ni kan mäta så har ni hittat ert viktigaste nyckeltal eller huvudsakliga KPI.

Analysera vilka interaktioner på webbplatsen som är kritiska för att nå syftet med sajten för att hitta era KPI:er.  Är det att sälja, generera leads eller informera? Det kan vara ett skickat formulär, ett genomfört köp eller en läst artikel.

Om ni till exempel har en ”Tack-sida” som användarna landar på efter en tecknad prenumeration eller ett genomfört köp kan ni mäta hur många gånger den har visats. URL:er registreras automatiskt i Google Analytics.

Exempel på några nyckeltal vi ofta använder för våra kunder

Återigen mät bara det mest relevanta. Fundera därför ut vilka mätetal som ger mest nytta, och prioritera dem. Vad är det viktigaste som händer på din sajt och hur kan du mäta det?

På denna nivå landar det ofta in att vi kikar på nedan indikatorer:

 1. Sökmotoroptimering / SEO:
  – Antal sökord på Topp-10 på Google
  – Konkurrensanalys, hur sökord placerar sig i förhållande till konkurrenterna.
  – Över tid utvidga med fler sökord som når Topp-10.
  – Vilka sökord leder fram till nya kunder och orders.

 2. Sökordsmarknadsföring:
  – Kostnad / klick (CPC)
  – Kvalitetsindex på sökorden.
  – Kostnad / lead – konvertering
  – Placering

 3. Sociala medier
  – Antal följare, gillamarkeringar, kommentarer osv.
  – Använd Facebook Pixeln för att mäta konverteringen av sponsrade aktiviteter.

 4. Google Analytics
  – Trafikvolym
  – Tid på sidan och antal sidor man besökt
  – Beteenden på sajten, hur man navigerat, var man klickat sig vidare, och knappar man agerat på, (Call-to-Action CTA).
  – Öppningsandel på nyhetsbrev.

 5. Övergripande
  – Vill man ju se att långsiktigt ger de aktiviteter man gör på nätet ett resultat i form av ökad omsättning, (ROI).
  – Användarundersökningar med frågor direkt till användaren ger ytterligare underlag.
  – Lås dig inte till statistiken, tänk bland annat på säsonger, högtider, semesterperioder, nyheter och så vidare.

Revidera och förbättra dina key performance indicators

När du har jobbat med KPI:er över tid och om du har gjort det rätt, kommer du ändå till sist komma till en punkt där du behöver omvärdera dina mätetal. Se till att kontinuerligt följa upp för att försäkra dig om att dina KPI:er är uppdaterade och optimerade för att göra din verksamhet så framgångsrik som möjligt.

Våga testa nya metoder och angreppssätt för att förbättra utfallet, till exempel genom nya marknadsföringskanaler, att lägga större vikt på att skapa bra content eller använda stödsystem för att effektivisera processerna.

Slutsats – Utan uppföljning vet du inte vad insatser ger och vart du är på väg!

När man inte vet vilken hamn man är på väg till, är ingen vind den rätta vinden. Så sätt upp mål att jobba mot och identifiera nyckeltal så du kan mäta hur dina ansträngningar hjälper dig nå dessa mål. Använd kompassen KPIer för att navigera marknadsaktiviteterna mot uppsatta mål.

 Att utvärdera hur din webbplats och dina digitala kanaler presterar är hyfsat komplext, så håll det enkelt. Mät inte mer än du behöver! Det tar bara tid och tjänar inget syfte. Fyra snabba tips är:

1. Se över dina verksamhetsmål
2. Sätt digitala mål som driver mot dina affärsmål
3. Börja mäta och samla data
4. Revidera och justera för att optimera utvecklingen!

Det mesta handlar egentligen om att börja i rätt ände och att strategiskt arbeta sig fram ett steg i taget.  Analys och mätbarhet är ett komplext område – det tar tid att förstå, men ger också mycket i slutändan.

Varmt välkommen att kontakta oss, vi hjälper dig gärna forma en webbstrategi med målet att mäta, utvecklas och lyckas på nätet!