Varför en förstudie innan man påbörjar ett större webbprojekt?

Enkelt uttryckt - Förstudien är avgörande för att formulera en vinnande webbstrategi och genomföra arbetet med den webbplats man tar fram. Genom att inleda webbprojekt med att utföra en strukturerad förstudie har man möjlighet att hitta en lösning som är anpassad efter verksamheten och undvika oförutsedda kostnader.

Argonova har hjälpt många företag med sina webbsatsningar. Vår erfarenhet från små hemsidor till stora webbportaler gör att vi kan vara en samarbetspartner för er oavsett vilka delar av webbstrategin ni behöver hjälp med - från förstudie till genomförande.

Vid en analys går vi ofta igenom följande frågor:

Kan satsningen leda till ökad marknadsandel?

Kommer fler ur den nuvarande målgruppen kunna nås via satsningen? Genom att analysera konkurrenternas satsningar kan man få en uppfattning om vilken positionering man ska välja och på vilka områden man ska satsa, man kan ju satsa på de områden som konkurrenterna missat.

Vilka nya målgrupper kan nås?

Har man ingen verksamheten på nätet sedan tidigare kan man säkert räkna med helt nya målgrupper, men även med etablerad satsning på webben går det att hitta nya kanaler och nischer som når nya grupper. Flera av våra kunder har fått en helt ny kundgrupp genom sin satsning på webben.

Vilka resurser kan omfördelas?

En webbstrategi är inte bara nya utgifter - många satsningar på nätet kan leda till mindre omkostnader i administration och marknadsföring. I strategin kan man alltså även tänka igenom de strategier man har för annan marknadsföring. Vissa resurser som läggs på traditionell marknadsföring kan styras över till marknadsföring på nätet om det är en mer effektiv lösning. Kontakta oss så kan vi hjälpa till i analysen av den marknadsföring som ni för tillfället har och hur det skulle kunna kompletteras med webbmarknadsföring.

Vilken nivå skall strategin ha?

Det gäller att hitta rätt nivå på den satsning man ska göra. Att satsa resurser på saker som inte ger något resultat är bara onödigt. En dialog med webbyrån kan vara till stor hjälp. Vår erfarenhet och kunskap kan guida i beslutet hjälpa er att hitta en nivå på er webbstrategi. En strategi som ger affärsnytta är det optimala och bör vara syftet med att ta fram en långsiktig plan. Även för mindre företag kan förhållandevis ganska omfattande resurser försvaras i vissa fall.

Vår erfarenhet från små hemsidor till stora webbportaler gör att vi kan vara en samarbetspartner för er oavsett vilka delar av webbstrategin ni behöver hjälp med - från förstudie till genomförande.