Vilket CMS ska man välja?

En vanlig kundfråga för oss som webbyrå är vilket publiceringsverktyg (CMS) man ska välja?

Vi jobbar med ett publiceringsverktyg för våra kunder på hemsida och e-handel och det kan vi varmt rekommendera för det är användarvänligt där bara de moduler som behövs finns med i installationen.

För de som så önskar jobbar vi även med wordpress, joomla, magento osv. Dock har vi märkt att vi får en mycket större flexibilitet med vårt webbsystem, framförallt när det gäller vilka moduler som behövs, men även att det är sökmotorvänligt.

Ibland hör man argumentet att man ska undvika egenutvecklade CMS, då de inte har någon framtid. Det ligger givetvis något i det men å andra sidan så verkar medellivslängden på en hemsida fortfarande inte överstiga 3 – 4 år. Därmed är inte argumentet direkt avgörande, det är få publiceringsverktyg som är framtidssäkra. Detta argument måste givetvis vägas mot livslängdskostnad.

På vår hemsida har vi mer info om vårt Publiceringsverktyg (CMS), där visar vi tydligt att vi har ett konkurrenskraftigt alternativ. Många värdesätter att vi inte har några licenskostnader på de hemsidor vi publicerar.