Webbutveckling av framgångsrika hemsidor!

Framgång på Internet måste inte betyda att man bygger upp ett nytt Facebook eller Google. Det handlar istället om att den satsning som görs inte bara ska vara en kostnad utan istället tillföra värden till verksamheten och vara ett stöd för försäljning och bidra till utveckling av företaget.

Webbutveckling – Vad är det egentligen?

Begreppet webbutveckling avser vanligtvis uppbyggnaden av en webbplats och vidareutvecklingen av hemsidan efter att den är lanserad. Som någon sa, en modern webbplats blir aldrig klar, det är ett dynamiskt projekt där man fortsätter utveckla och lägger till nytt innehåll, funktioner och ytor för att möta marknadens och målgruppens behov.

Vi på Argonova har mångårig erfarenhet av hela denna process och har varit verksamma sedan 2004. Besök gärna olika delar av vår hemsida och läs mer om:
Hemsida
E-handel
Webbsystem
Webbstrategi

Webbutveckling - Vad händer efter att vi lanserat er hemsida?

För oss har också webbutveckling kommit att ha en särskild innebörd när det gäller att fortsätta utveckla sin hemsida efter att den först lanserats, detta är ett område där alltför många av våra kunder fortfarande inte avsätter tillräckliga resurser. Vi brukar dela in denna fas av webbutvecklingen i 3 delar.

Steg 1 – att locka dit rätt besökare

Vi har mångårig erfarenhet av reklam och produktion av hemsidor, och vi vet att en bra hemsida bara är första steget mot framgång på internet. Därför har vi gått ett steg längre och hjälper våra kunder med att göra deras hemsidor synliga för deras målgrupp genom skräddarsydda tjänster. 

Steg 2 – Uppdatera din hemsida

Hemsidor vinner på att uppdateras ofta, det gäller såväl nya som gamla sidor. . Både människor och sökmotorer är extra intresserade av hemsidor med aktuellt innehåll så håll din hemsida uppdaterad! Det är också enkelt att lägga till nya undersidor och på så vis utvidga med mer information vart efter företagets verksamhet utvecklas. Redan före lansering ger vi alltid utbildning så du vet hur din hemsida kan administreras.

Steg 3 – Utveckla med nya funktioner

De hemsidor vi skapar bygger vi i ett modulbaserat webbsystem vilket gör att man enkelt kan bygga vidare med ytterligare funktioner. Några moduler som många kunder efterfrågar är tex: Nyhetsmodul, Nyhetsbrev, Språkstöd, E-handel, Bloggmodul osv. Läs mer om dessa funktioner under rubriken Webbsystem!

Webbutveckling - Webbplatser byggda av andra

Bäst är givetvis om den som byggt hemsidan också hjälper till med den fortsatta webbutvecklingen, men kanske inte det är genomförbart. Vi hjälper därför till och kan sköta drift och webbutveckling på befintliga hemsidor.

Vi behärskar de flesta PHP-baserade publiceringsverktyg som tex Joomla, Wordpress och Magento. Det kan också gälla egenutvecklade hemsidor.

Ta gärna en kontakt så berättar vi mer hur vi kan stödja er med webbutveckling!